Meklēt

Krievu salas terminālis nodots ekspluatācijā

Krievu salas termināļa projekta otrā posma būvniecības darbi ir noslēgušies un objekts ir nodots ekspluatācijā, līdz ar to, kā plānots, terminālis ir pilnībā gatavs uzsākt kravu apkalpošanas operācijas. Rīgas brīvostas pārvalde stividoru SIA “Strek” un  SIA “Riga Coal Terminal” teritorijā visus papildu infrastruktūras būvdarbus, ko tā bija uzņēmusies veikt, ir izpildījusi pilnā apmērā. 

Lasīt tālāk: Krievu salas terminālis nodots ekspluatācijā

Rīgas brīvostas pārvaldē sveic radošākos jaunos māksliniekus

Aicinot Latvijas mākslas skolu bērnus un jauniešus iztēloties Rīgas ostu nākotnē, Rīgas brīvostas pārvalde organizēja zīmējumu konkursu “Mana nākotnes osta”. Konkursa ietvaros tika saņemti vairāk nekā 100 darbi no 25 Latvijas mākslas skolām. 13 radošākie uzvarētāju darbi jau izvietoti Rīgas brīvostas 2019. gada galda kalendārā un 14. decembrī Rīgas brīvostas pārvaldē tika apbalvoti šo darbu autori.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvaldē sveic radošākos jaunos māksliniekus

Krievu salas termināļa otrā posma būvdarbi ieiet finiša taisnē

Krievu salas termināļa projekta otrā posma būvniecības darbi ir teju noslēgušies – par to šodien klātienes vizītē, novērtējot būvdarbu progresu, pārliecinājās Rīgas brīvostas valdes pārstāvji. Stividora SIA “Strek” teritorijā visi papildu infrastruktūras būvdarbi, ko bija uzņēmusies veikt Rīgas brīvostas pārvalde, ir paveikti 100% apmērā un būves nodotas ekspluatācijā. Tāpat būvdarbi faktiski ir noslēgušies arī otra stividora – SIA “Riga Coal Terminal” – teritorijā, šeit uzsākta objekta nodošana ekspluatācijā un turpinās izpilddokumentācijas saskaņošanas process, kas noslēgsies decembra mēneša otrajā pusē.

Lasīt tālāk: Krievu salas termināļa otrā posma būvdarbi ieiet finiša taisnē

Rīgas brīvostas izaugsme būs balstīta uz sociāli atbildīgas politikas īstenošanu, ilgtspējīgu resursu izmantošanu un rūpēm par vidi

Noslēguma stadijā ir Rīgas brīvostas pārvaldes darbs pie nākamās desmitgades ostas attīstības programmas izstrādes. “Rīgas brīvostas Attīstības programma 2019.-2028. gadam” ir visaptverošs dokuments, kas iezīmēs tendences Rīgas ostas attīstībai tuvākajos desmit gados, sākot no infrastruktūras objektu, jaunu loģistikas ceļu attīstīšanas, līdz ilgtspējīgai vides un sociālās atbildības politikai.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas izaugsme būs balstīta uz sociāli atbildīgas politikas īstenošanu, ilgtspējīgu...

Strauji pieaudzis Rīgas ostā pārkrauto kokmateriālu apjoms

Rīgas ostā  šogad vērojams būtisks kokmateriālu kravu pieaugums, kļūstot par apjomu ziņā otro lielāko kravu grupu. Kopumā šogad desmit mēnešos ostā pārkrauts 4,4 miljoni tonnu dažāda veida kokmateriālu kravu, kas ir par trešdaļu vairāk nekā pērn.

Lasīt tālāk: Strauji pieaudzis Rīgas ostā pārkrauto kokmateriālu apjoms

Ražošanas attīstība ostā sniegs būtisku pienesumu valsts ekonomikai

Mainoties globālajām transporta plūsmām un ekonomiskajai situācijai mūsu reģionā, arī Rīgas osta mainās, lai saglabātu kravu apgrozījumu un veiksmīgi konkurētu ar citām reģiona ostām. Viens no ceļiem, kā nodrošināt darba vietas, ieņēmumus un stabilu kravu apgrozījumu, ir veicināt ražošanu un ar ražošanu saistītu kravu īpatsvaru ostā.

Lasīt tālāk: Ražošanas attīstība ostā sniegs būtisku pienesumu valsts ekonomikai

Graudu pārkraušanas apjomi Rīgas ostā sasniedz jaunus rekordus

Rīgas ostā pārkrauto labības produktu apjoms šī gada deviņos mēnešos ir sasniedzis jaunu rekordu. Ostas termināļos pārkrauto graudu apjoms jau ir pārsniedzis 1,1 miljonu tonnu, kas ir par 30% vairāk nekā pērn. Graudi iekaro aizvien labākas pozīcijas tranzīta jomā, un šiem tirgus apstākļiem ātri pielāgojas arī ostas uzņēmumi. Pēdējo gadu laikā Rīgas ostā strauji attīstās lauksaimniecības produktu pārkraušanai un uzglabāšanai paredzētā infrastruktūra. Termināļos tiek būvētas jaunas noliktavas, uzņēmumi turpina paplašināties un šajā segmentā ienāk arī jauni spēlētāji.

Lasīt tālāk: Graudu pārkraušanas apjomi Rīgas ostā sasniedz jaunus rekordus

Rīgas brīvosta uzstādījusi divas jaunas gaisa kvalitātes monitoringa stacijas

Krievu salas multifunkcionālajā terminālī noslēgumam tuvojas tehniskās infrastruktūras izbūves process. Rūpējoties par terminālim piegulošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja Ietekmes uz vidi novērtējuma nosacījumiem, Rīgas brīvosta ir uzstādījusi divas jaunas gaisa kvalitātes monitoringa stacijas.

Monitoringa stacijas uzstādītas vēl papildus 23 metrus augstajam vēja žogam, kas pašlaik tiek izbūvēts Krievu salas teritorijā ar mērķi slāpēt valdošo vēju ietekmi uz ogļu putekļu nonākšanu apkārtējā vidē tā apliecinot termināļa atbilstību visaugstākajam vides standartu prasībām.

Viena no stacijām ir izvietota jaunizbūvētā multifunkcionālā Krievu salas termināļa ziemeļrietumu daļā, savukārt otra – tiešā Rīgas iedzīvotāju tuvumā, terminālim piegulošajā Bolderājas apkaimē – Lielupes ielas rajonā.

Monitoringa staciju tehniskās ierīces – putekļu analizatori –spēj atdalīt putekļu frakciju PM10 no citām putekļu daļiņām un nodrošina mērījumus par šīs frakcijas koncentrācijas gaisā. Stacijas atbilst visām Eiropas Komisijas prasībām un standartiem un darbojas tiešsaistes režīmā, nodrošinot nepārtrauktu mērījumu datu pārraidi.

Jaunajā Krievu salas terminālī izmantos mūsdienīgas un dabai draudzīgas tehnoloģijas

Vērienīgā Krievu salas termināļa attīstības projekta otrais posms - papildu infrastruktūras izbūves darbi tuvojas noslēgumam un vairs nav tālu brīdis, kad akmeņogļu pārkraušana no Rīgas centram pietuvinātajām teritorijām tiks novirzīta uz jauno multifunkcionālo termināli Krievu salā.  Sividora SIA “STREK” nomas teritorijā papildu infrastruktūras izbūves darbi ir jau pilnībā pabeigti. Izbūvētas nepieciešamās inženierkomunikācijas, kravu laukumi, sliežu pievadceļi, kā arī vēju slāpējošs žogs vides prasību ievērošanai. Uzņēmums šobrīd aktīvi veic tehnoloģisko iekārtu piegādi un montāžu.

Lasīt tālāk: Jaunajā Krievu salas terminālī izmantos mūsdienīgas un dabai draudzīgas tehnoloģijas

Rīdzinieki un osta iezīmē kopīgo nākotnes vīziju

Rīgas osta ir neatņemama pilsētas sastāvdaļa. Teritorijas ziņā tā aizņem aptuveni piekto daļu no Rīgas teritorijas. Lai atrastu līdzsvaru starp ostas attīstību, uzņēmēju un pilsētas iedzīvotāju interesēm, būtiski ir veicināt atklātu dialogu, savstarpēju informētību un ieinteresētību. Tādēļ novembra sākumā dažādu jomu vietējie un starptautiskie eksperti, kā arī sabiedriski aktīvie rīdzinieki tikās Rīgas pilsētas arhitekta rīkotajā konferencē Rīdzinieks un osta, kur uzklausīja Rīgas ostas nākotnes attīstības vīzijas, iepazinās ar pasaules piemēriem, kā arī apmainījās viedokļiem par Rīgas pilsētas un ostas mijiedarbību nākotnē.

Lasīt tālāk: Rīdzinieki un osta iezīmē kopīgo nākotnes vīziju

Rīgas ostā iezīmē Spilves pļavu nākotnes attīstības vīziju

Aizvadītajā nedēļā noslēgusies Rīgas brīvostas brīvo teritoriju padziļināta izpēte Spilves pļavās. Ģeodēziskās izpētes rezultāti snieguši informāciju ar ieteikumiem par Spilves pļavu teritorijas atbilstību dažāda veida būvēm un projektu attīstībai. Pētījuma ievaros veikta arī teritorijas nākotnes vīzijas3D modelēšana, kas ir būtisks priekšnoteikums teritorijas turpmākai attīstībai, investoru piesaistei un Rīgas ostas konkurētspējas veicināšanai. 

Lasīt tālāk: Rīgas ostā iezīmē Spilves pļavu nākotnes attīstības vīziju

Ir noslēdzies bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss “Mana nākotnes osta”

Foto:Marks Anufrijevs

Ir noslēdzies Rīgas brīvostas pārvaldes organizētais bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss “Mana nākotnes osta”. Konkursa ietvaros esam saņēmuši un izvērtējuši vairāk nekā 100 darbus no 25 Latvijas skolām. 
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par atsaucību, radošu pieeju un centīgu darbu zīmējumu tapšanā. Ar uzvarētājiem par pārsteiguma balvu saņemšanu sazināsimies tuvākajā laikā.

Lasīt tālāk: Ir noslēdzies bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss “Mana nākotnes osta”

Rīgas brīvostas pārvalde turpina attīstīt sadarbību ar Ķīnu

Aizvadītajā nedēļā Rīgas brīvostas pārvalde kopā ar SIA «Riga Container Terminal» pārstāvēja Rīgas brīvostu Ķīnas ostas pilsētā Šeņžeņā vienā no lielākajām Āzijas transporta un loģistikas izstādēm "The 13th China (Shenzhen) International Logistics and Transportation Fair", kā arī piedalījās vairākos nozīmīgos nozares pasākumos.  Izstādes ietvaros notika tikšanās ar Šeņžeņas ostu, kas ir Rīgas brīvostas sadraudzības osta.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde turpina attīstīt sadarbību ar Ķīnu

Rīgas un Šenžeņas ostas kopējais mērķis – sadarbojoties kļūt par starptautiski nozīmīgām un spēcīgām ostām

Pagājušajā nedēļā Rīgas ostā viesojās Šenžeņas ostas delegācija, kuras sastāvā bija gan pilsētas municipalitātes pārstāvji un ostas pārvaldes vadība, gan ostas uzņēmēji - visu četru Šenžeņas ostas konteineru termināļu pārstāvji. Tā kā Šenžeņas osta ir Rīgas sadarbības osta, tad vizītes mērķis bija iepazīties ar Rīgas ostas darbību klātienē un meklēt ceļus vēl ciešākai sadarbībai.

Lasīt tālāk: Rīgas un Šenžeņas ostas kopējais mērķis – sadarbojoties kļūt par starptautiski nozīmīgām un...

Baltkrievija redz Latviju kā izeju uz jūru

Aizvadītā nedēļā, no 2. līdz 4. oktobrim Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieki un ostas uzņēmumi pārstāvēja Rīgas ostu ikgadējās Baltkrievijas transporta nedēļas pasākumos. Baltkrievija ir viens no Rīgas brīvostas aktuālākajiem stratēģiskajiem mērķa tirgiem, kur sadarbībā ar AS “Latvijas Dzelzceļš”, Satiksmes ministriju un citiem nozares pārstāvjiem notiek aktīvs darbs kravu piesaistē un sadarbības veicināšanā. Rīgas ostai Baltkrievijas tirgū ir skaidri nosprausti mērķi un šobrīd ir laba iespēja konkurēt par Baltkrievijas kravu piesaisti.

Lasīt tālāk: Baltkrievija redz Latviju kā izeju uz jūru