Meklēt

Neatkarīgs auditors ir izvērtējis Rīgas brīvostas pārvaldes amatpersonu lēmumu tiesiskumu

Starptautisks neatkarīgs auditors Deloitte ir izvērtējis Rīgas brīvostas pārvaldes amatpersonu darbības tiesiskumu attiecībā uz vairākiem laika posmā no 2009. līdz 2012. gadam pieņemtajiem lēmumiem, nosakot pārvaldes amatpersonas atbildības robežas, un sagatavojis attiecīgu ziņojumu par to. Saskaņā ar neatkarīgā auditora ziņojumu, ir izvērtēta savstarpējo darījumu starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Liepājas Jūrniecības koledžu, starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Starptautisko ostu asociāciju, kā arī maksājumu Rīgas brīvostas darbiniekiem faktiskā būtība, pavadošie dokumenti un pieņemto lēmumu tiesiskais pamatojums.

Lasīt tālāk: Neatkarīgs auditors ir izvērtējis Rīgas brīvostas pārvaldes amatpersonu lēmumu tiesiskumu

Rīgas ostā ienācis šogad lielākais kuģis

Trešdien, 3. augustā pie Naftimpeks piestātnes pietauvots lielākais kuģis, kāds šogad ienācis Rīgas ostā. Tā garums ir 256 metri, platums 43 metri, maksimālā iegrime 14,8 metri un maksimālā kravnesība 114 tūkstoši tonnu. Vienlaikus tas ir lielākais tankkuģis, kāds jebkad pietauvots šajā piestātnē.

Lasīt tālāk: Rīgas ostā ienācis šogad lielākais kuģis

Rīgas brīvosta: Valsts kontroles pieeja izvērtējot Krievu salas projektu ir tuvredzīga un birokrātiska

Valsts kontrole, gatavojot atzinumu par projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanu, ir piegājusi absolūti formāli, neņemot vērā ostas un stividoru darba specifiku. Viens no pārmetumiem, ko pauda Valsts kontroliere Elita Krūmiņa, reaģējot uz vakardienas Rīgas brīvostas izplatīto paziņojumu, ka tā nesaskata un neatzīst pārkāpumus Krievu salas projekta īstenošanā, ir, ka brīvosta esot nelietderīgi izlietojusi līdzekļus, pārceļot “atklāto noliktavu” no projekta teritorijas uz līdzvērtīgu teritoriju turpat Krievu salā.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvosta: Valsts kontroles pieeja izvērtējot Krievu salas projektu ir tuvredzīga un...

Rīgas brīvostas pārvalde nesaskata pārkāpumus Krievu salas projekta īstenošanā

Rīgas brīvostas pārvalde neatzīst Valsts kontroles atzinumā norādītos pārmetumus un līdz ar to nesaskata pamatu kriminālprocesa uzsākšanai par iespējamiem kriminālpārkāpumiem projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanā. Valsts kontroles atzinumus Rīgas brīvosta ir pārsūdzējusi tiesā, un Augstākā tiesa to ir pieņēmusi izskatīšanai pēc būtības, kas Latvijā ir bezprecedenta gadījums.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde nesaskata pārkāpumus Krievu salas projekta īstenošanā

Krievu salā tiks attīstīts moderns jahtklubs un luksusa jahtu ražotne

Rīgas brīvostas pārvalde ir parakstījusi līgumu ar akciju sabiedrību “Quinto Marine Park” par zemes iznomāšanu Krievu salā moderna jahtkluba un luksusa jahtu ražotnes izveidošanai. Turpmāko piecu gadu laikā investējot turpat 3 miljonus eiro, privātais investors Krievu salā 15 hektāru platībā attīstīs visu nepieciešamo infrastruktūru pilna servisa jahtu ostas izbūvei, kā arī jahtu būves un remonta vajadzībām. Uz iznomāto teritoriju Krievu salā pēc atbilstošas infrastruktūras izbūves no teritorijas Sarkandaugavā tiks pārcelta ekskluzīvo peldlīdzekļu būvētava “Latitude Yachts”, kas šā gada maijā prezentēja Latvijā pilnībā izstrādātās un uzbūvētās luksusa klases jahtas – trimarānus.

Lasīt tālāk: Krievu salā tiks attīstīts moderns jahtklubs un luksusa jahtu ražotne

Vērienīgākais ostas svētku pasākums “Krastu mačs” šogad atkal priecēs dalībniekus un skatītājus

Rīgas brīvostas pārvalde aicina piedalīties vērienīgākajā un atraktīvākajā Ostas svētku pasākumā  - diennakts basketbola turnīrā “Krastu mačs”, kas šogad notiks 13. - 14. augustā. Komandu reģistrācija pasākumam sāksies 1. augustā plkst. 12:00 mājas lapā www.krastspretkrastu.lv.

Lasīt tālāk: Vērienīgākais ostas svētku pasākums “Krastu mačs” šogad atkal priecēs dalībniekus un skatītājus

Rīgas brīvostas pārvaldē tiks veikts funkciju un organizatoriskās struktūras audits

Šā gada 15. jūlijā Rīgas brīvostas valde ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu veikt visaptverošu Rīgas brīvostas pārvaldes funkciju un organizatoriskās struktūras auditu un izvērtējumu, piesaistot šī uzdevumu veikšanai starptautisko auditorkompāniju Deloitte. Līgumā paredzēto darbu izpildes termiņš ir noteikts šā gada 30. septembrī.

Brīvostas pārvaldes funkciju un organizatoriskās struktūras audita nepieciešamību nosaka vairāki būtiski faktori – gan pasaules ģeopolitiskā un ekonomiskā situācija tranzīta nozarē, kas ietekmē tranzīta kravu apjomu un kravu diversifikāciju, līdz ar to ietekmējot ostas stividoru noslodzi, gan fakts, ka Rīgas brīvosta noslēgusi darbu pie vairāku apjomīgu ostas infrastruktūras projektu īstenošanas, gan arī gatavošanās Eiropas Parlamenta regulas, ar ko plānots izveidot ostas pakalpojumu organizācijas un ostu finanšu pārredzamības sistēmu, jeb tā sauktās Eiropas ostu regulas pieņemšana.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvaldē tiks veikts funkciju un organizatoriskās struktūras audits

Rīgas ostas apkaimju iedzīvotāju forumos meklēs iespējas ostas darbības radīto smaku samazināšanai

Baltijas jūras reģiona ostu mācību centrs Pilnsabiedrība Porttraining.lv sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi (RBP) no šā gada 1. jūlija līdz 1. septembrim realizē projektu “Ostas teritorijā radītā gaisa piesārņojuma izraisīto smaku mazināšanas rīcības scenārija izstrāde- iedzīvotāju forums". Projekta mērķis ir līdzdarbojoties visām iesaistītajām pusēm - iedzīvotājiem, piesārņojošo darbību veicējiem un kontrolējošām institūcijām, izstrādāt rīcības scenāriju smaku mazināšanai, galarezultātā paaugstinot  iedzīvotāju labklājību  kā arī veicinot pilsētas un ostas ilgtspējīgu attīstību.

Lasīt tālāk: Rīgas ostas apkaimju iedzīvotāju forumos meklēs iespējas ostas darbības radīto smaku samazināšanai

Pirmā no uzņēmumā “Latitude Yachts” būvētajām ekskluzīvajām jahtām atstāj Rīgas ostu

14. jūnijā Rīgas ostu atstāja viena no divām uzņēmumā “Latitude Yachts” būvētajām ekskluzīvajām jahtām – trimarāniem. Šī jahta ir pirmā, par kuru var teikt, ka tā pilnībā būvēta uzņēmumā “Latitude Yachts”. Uzņēmuma ekskluzīvie peldlīdzekļi top Rīgas brīvostas teritorijā Sarkandaugavā, kur atrodas galvenās ražošanas telpas. Piecdesmit trīs metrus garās jahtas ir garākās šāda veida jahtas pasaulē un to ražošanā ir izmantoti vairāki inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi, kurus izmanto tikai uzņēmumā “Latitude Yachts”.

Lasīt tālāk: Pirmā no uzņēmumā “Latitude Yachts” būvētajām ekskluzīvajām jahtām atstāj Rīgas ostu

Rīgas brīvostas pārvalde pievērsīs pastiprinātu uzmanību iznomāto ostas teritoriju sakopšanai un uzturēšanai kārtībā

Viens no Rīgas brīvostas pārvaldes (RBP) pienākumiem ir pastāvīgi rūpēties par ostas teritorijas uzturēšanu kārtībā un nodrošināt  Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” ievērošanu visā ostas teritorijā. Arī RBP vides politika un vides aizsardzības normatīvie akti uzliek dažādus pienākumus, kas jāievēro saimniekojot ostas teritorijā. Ostas teritorijas sakoptība ir arī laba ostas tēla sastāvdaļa, par ko tāpat ir atbildīga Rīgas brīvostas pārvalde. Ņemot vērā visus šos aspektus un to, ka lielākā daļa no Rīgas brīvostas pārvaldes teritorijām ir iznomātas privātiem komersantiem, RBP veic uzņēmumiem iznomāto teritoriju apsekošanu, kontroli un ieteikumu izstrādāšanu uzņēmējiem teritoriju sakopšanai. Lai vide ostā kļūtu aizvien sakoptāka, lai ostas teritorijā būtu patīkami un droši uzturēties gan ostas apkaimju iedzīvotājiem, gan ostā strādājošajiem un, lai uzlabotu ostas tēlu to tūristu acīs, kas Rīgā ierodas ar prāmi, vai kruīza kuģiem, Rīgas brīvostas pārvalde turpmāk pievērsīs lielāku uzmanību iznomāto ostas teritoriju sakopšanai un uzturēšanai kārtībā.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde pievērsīs pastiprinātu uzmanību iznomāto ostas teritoriju sakopšanai un...

Rīgas brīvostas pārvalde un Vecmīlgrāvja attīstības biedrība aicina uz Vecmīlgrāvja pirmajām sporta spēlēm

Svētdien, 17. jūlijā Rīgas 31. vidusskolas atjaunotajā stadionā norisināsies Vecmīlgrāvja pirmās sporta spēles “Vecmīlgrāvis VAR!”. Tajās tiek aicināts piedalīties ikviens vecmīlgrāvietis, kā arī tuvākas vai tālākas apkaimes iedzīvotājs. Ir tikai viens priekšnoteikums – vēlme sportot.

Rīgas brīvostas pārvaldes Sabiedrisko attiecību departamenta direktore Anita Leiškalne: “Rīgas brīvostas pārvalde apzinās, ka tik liels industriāls objekts kā osta būtiski ietekmē apkārtējās vides un cilvēku dzīves kvalitāti, kā arī rada papildu slodzi pilsētas infrastruktūrai. Tādēļ Rīgas brīvostas pārvaldes sociālās atbildības pasākumi galvenokārt ir vērsti uz vides un sociālo risku samazināšanu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sadarbībai ar ostas tiešā tuvumā esošo apkaimju iedzīvotājiem. Esam pārliecinājušies, ka vislabākā komunikācija ar iedzīvotājiem notiek ar iedzīvotāju biedrību starpniecību. Organizējot dažādus kopīgus informatīvus, izglītojošus un izklaides pasākumus pilsētnieki tiek informēti par ostas darbu, savukārt ostas pārvalde uzzina, kas ir svarīgs ostas tuvumā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.”

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde un Vecmīlgrāvja attīstības biedrība aicina uz Vecmīlgrāvja pirmajām...

Latvijas Jūras akadēmijas studenti iziet praksi Rīgas brīvostas pārvaldē

Īstenojot savas sociālās atbildības politikas virzienu “Atbalsts jūrniecības izglītībai” Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) katru gadu dod iespēju Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) studentiem iziet praksi dažādās ostas pārvaldes struktūrvienībās. Šogad RBP krasta praksi iziet pieci Latvijas Jūras akadēmijas Ostu un kuģošanas vadības programmas dažādu kursu studenti.

LJA nu jau 4. kursa Ostu un kuģošanas vadības programmas studente Kristīne Birģele:

“Esmu ļoti apmierināta, ka man šogad ir iespēja iziet praksi Rīgas brīvostas pārvaldē. Šī ir vislabākā vieta, kur gūt priekšstatu un iepazīties ar ostas darbu kopumā. Pagājušajā gadā praksi izgāju ostas termināli, kur ieguvu vairāk praktisku pieredzi par darbu ostā. Taču strādājot uzņēmumā, vai pat studējot ostu vadību nevar īsti stādīties priekšā, cik komplicēta ir ostas darbība, un cik daudzi faktori to ietekmē. Tā kā mana prakses vieta ir RBP centrālais sekretariāts, tad šeit katru dienu sastopos ar jautājumiem no pilnīgi atšķirīgam nozarēm - sākot no kuģošanas, būvniecības vai loģistikas un beidzot ar vides aizsardzību, tieslietām un finansēm. Ir jāsadarbojas gan ar privātiem uzņēmumiem, gan ar visdažādākajām valsts un pašvaldības iestādēm un pat jāatbild uz visneiedomājamākajiem iedzīvotāju jautājumiem. Man ir draudzīgi, atsaucīgi un, galvenais, zinoši kolēģi, no kuriem daudz varu mācīties.

Lasīt tālāk: Latvijas Jūras akadēmijas studenti iziet praksi Rīgas brīvostas pārvaldē

Ostas Kapteiņa rīkojums Nr.1/16 par kuģu iegrimi pie piestātnēm KR-25 un KR-24

Atļauts tauvot kuģus pie piestātnes KR-25 ar kuģa max garumu līdz 140m, izmantojot daļēji arī piestātni KR-24, ar iegrimi max līdz 7.2m atbilstoši Baltijas augstuma sistēmas "0" ūdens līmenim ostā. 

icon Kapteiņa rīkojums Nr.1/16 par kuģu iegrimi pie piestātnēm KR-25 un KR-24

Rīgas brīvostas pārvalde aicina piedalīties Ostas svētku 2016 pasākumos

Nu jau par tradīciju kļuvusi Ostas svētku svinēšana kopā ar Rīgas pilsētas svētkiem, tādējādi uzsverot Rīgas ostas nesaraujamo saistību ar pilsētu.  Šogad  13. un 14. augustā Rīgas brīvostas pārvalde  aicina gan dalībniekus, gan skatītājus piedalīties Ostas Svētku pasākumos – “Ielu mūzikas diena” , “Kanāla Regate 2016. Rīgas Brīvostas kauss”, diennakts basketbola maratonā “Krastu Mačs”, kā arī apmeklēt Rīgas brīvostas paviljonu, lai iepazītos ar ostas ikdienu. Ostas svētku pasākumi kopējā Rīgas svētku pasākumu klāstā izceļas ar īpašu dinamismu un atraktivitāti, kā arī ar iespēju katram būt gan dalībniekam gan skatītājam.  

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde aicina piedalīties Ostas svētku 2016 pasākumos

Rīgas osta uzņem vienu no lielākajiem ro-ro kuģiem tās vēsturē

12. jūlijā Rīgas ostā ieradās ASV kuģis Independence II, ar kuru Latvijā tika nogādāti vairāki helikopteri UH-60 „Black Hawk” un cita ASV bruņoto spēku militārā tehnika. Tā nogādāta Latvijā iniciatīvas „Strong Europe” un operācijas „Atlantic Resolve” ietvaros. Latvijā jau ir ieradušies arī vairāk nekā 60 karavīru no ASV 501. aviācijas pulka 3. bataljona, lai trenētos kopā ar Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un piedalītos starptautiskajās militārajās mācībās.

Kuģis Independence ir viens no lielākajiem ro-ro tipa kuģiem, kurš jebkad uzņemts Rīgas ostā. Tā garums ir 199m, platums 32m, iegrime 11m un GT 55 598. Kuģis pietauvojās un tika izkrauts ostas uzņēmuma SIA “Riga Universal Terminal” (RUT) teritorijā. NATO militārā atbalsta saņemšanai un Latvijas pilnvērtīgai dalībai NATO aktivitātēs ir nepieciešami arī visiem drošības standartiem un tehniskajiem parametriem atbilstoši ostas pakalpojumi, lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt apgādi pa jūru. Tas attiecas galvenokārt uz smago militāro tehniku.

Lasīt tālāk: Rīgas osta uzņem vienu no lielākajiem ro-ro kuģiem tās vēsturē