Meklēt

Uzsākti padziļināšanas darbi Rīgas ostā pie Kundziņsalas

Rīgas brīvostas pārvalde ir uzsākusi remonta padziļināšanas darbus Rīgas ostas akvatorijā pieejas kanālā pie SIA “Riga fertilizer terminal” (RFT) piestātnēm. Pēc padziļināšanas darbu pabeigšanas dziļums pie uzņēmuma piestātnēm sasniegs 14 metrus. Padziļināšana ir būtiski nepieciešama uzņēmuma RFT turpmākas sekmīgas darbības nodrošināšanai, lai varētu apkalpot lielāka izmēra kuģus un paaugstināt pārkraušanas efektivitāti. RFT Kundziņsalas teritorijā darbību uzsāka 2013. gada beigās un šobrīd ir lielākais minerālmēslu pārkraušanas terminālis Rīgas ostā. Kopš 2014. gada RFT veic jūras kravu pārkraušanu pilnā apmērā. 2015. gadā uzņēmums  pārkrāva 78,5% no visām Rīgas brīvostā pārkrautajām ķīmiskajām beramkravām.

Lasīt tālāk: Uzsākti padziļināšanas darbi Rīgas ostā pie Kundziņsalas

Ķīnas žurnālisti pārsteigti par Rīgas ostas kravu apjomiem un plašo pakalpojumu klāstu

1. septembrī Rīgas ostu apmeklēja žurnālistu delegācija no Ķīnas Tautas Republikas. Žurnālisti tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieku – Mārketinga direktoru Edgaru Sūnu, tika iepazīstināti ar Rīgas ostas darbību, nākotnes plāniem un investīciju iespējām,  kā arī klātienē vēroja procesus ostā no Rīgas Brīvostas pārvaldes Kuģu Satiksmes vadības centra. Lielu iespaidu uz Ķīnas žurnālistiem atstāja Rīgas ostas izmēri, nodarbināto skaits, pārkrauto kravu apjomi un iespējas apstrādāt visdažādāko veidu kravas. Viņi atzina, ka, zinot Latvijas nelielos tirgus izmērus un iedzīvotāju skaitu, Rīgas ostas darbības rādītāji viņiem ir pārsteigums.

Lasīt tālāk: Ķīnas žurnālisti pārsteigti par Rīgas ostas kravu apjomiem un plašo pakalpojumu klāstu

Rīgas brīvostā finanšu revīziju veiks KPMG Baltics

Rīgas brīvostas valde šā gada 31. augustā ir pieņēmusi lēmumu uzticēt starptautiskam neatkarīgam auditoram KPMG veikt Rīgas brīvostas pārvaldes finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revīziju un sagatavot attiecīgu revidenta ziņojumu. Līgums noslēgts par turpmāko trīs finanšu pārskatu gadu revīziju.

“Finanšu revīzijas un audita jomā KPMG ir viens no vadošajiem pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un pasaulē. Iepriekšējos gados esam bijuši gan Rīgas un Tallinas, gan arī citu Eiropas vadošo ostu revidenti. Regulāri veicam arī pētījumus par ostu un transporta nozares attīstības tendencēm Baltijas reģionā. KPMG speciālisti strādā atbilstoši augstākajiem starptautiski noteiktajiem finanšu revīzijas un grāmatvedības principiem, tāpēc arī turpmāk nodrošināsim uzticamu un starptautiskajā praksē pamatotu Rīgas ostas finanšu darbības novērtējumu,” atzīmē KMPG Baltics vadošā partnere Armine Movsisjana.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostā finanšu revīziju veiks KPMG Baltics

Ostas policija aicina iedzīvotājus ievērot drošību Rīgas ostas teritorijā

Rīgas ostas teritorija kopā ar akvatoriju aizņem 6348 hektāru lielu Rīgas pilsētas daļu, kas ir 11% no visas pilsētas teritorijas. Turklāt dzīvojamie rajoni atrodas gan tieši Rīgas ostas robežās kā, piemēram, Kundziņsala, gan arī tieši robežojas ar ostu kā, piemēram, Vecmīlgrāvis, Bolderāja, Sarkandaugava un Mangaļi.  Sabiedriskā kārtība un iedzīvotāju drošība ostas teritorijā ir viena no Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas prioritātēm, kas īpaši aktuāla kļūst gada siltajos mēnešos, kad iedzīvotāji vairāk uzturas dabā un ūdeņu tuvumā.  Sākoties skolas laikam, kad pilsētā un arī ostas apkaimēs atgriežas bērni un jaunieši, Ostas policija pievērš īpašu uzmanību iedzīvotāju drošībai un vēlas atgādināt, ka osta ir speciāla režīma teritorija. Pārkāpjot ostā noteiktos ierobežojumus, iedzīvotāji apdraud ne tik daudz ostas darbību, cik, galvenokārt, sevi.

Lasīt tālāk: Ostas policija aicina iedzīvotājus ievērot drošību Rīgas ostas teritorijā

Projekta kravas pārvadājumos Rīgas osta izkonkurē Paldiski un Sanktpēterburgu

Pagājušajā nedēļā Rīgas ostas terminālī SIA “Riga Universal Terminal” (RUT) sākās projekta kravas – raktuvju hidraulisko iekārtu, izkraušana no kuģa, stiprināšana uz dzelzceļa platformām un nosūtīšana uz Kuzbasa reģionu Krievijā. Iekārtas tiek ražotas Lielbritānijas uzņēmumā Joy Mining Machinery  un no Hallas ostas Anglijā caur Rīgu nosūtītas uz raktuvēm Kuzbasa reģionā. Konkursā par pasūtītājam izdevīgāko kravas maršrutu, pārvadājums caur Rīgas ostu konkurēja ar pārvadājumu caur Paldiski ostu Igaunijā un Sanktpēterburgas ostu Krievijā. Ņemot vērā visus pasūtītājam nozīmīgos faktorus, bet galvenokārt izmaksas un ostas pakalpojumu kvalitāti, maršruts caur Rīgas ostu tika atzīts par ekonomiski izdevīgāko. Kopā līdz oktobra beigām caur Rīgas ostu tiks nosūtītas 100 vienības ar raktuvju iekārtām.

Lasīt tālāk: Projekta kravas pārvadājumos Rīgas osta izkonkurē Paldiski un Sanktpēterburgu

Rīgas brīvostas pārvalde sadarbojoties ar Bērnu un jauniešu burāšanas skolu veicina jauniešos interesi par jūrniecību

Realizējot savas sociālās atbildības politikas virzienu “Atbalsts jūrniecības izglītībai un jūrnieka profesijas popularizēšana”, Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) aktīvi sadarbojas ar Biedrības “Pilsētas Jahtklubs” interešu izglītības iestādi  “Bērnu un jauniešu jūrniecības skola”. Kopš 2013. gada skola apmāca bērnus un jauniešus burāšanas sportā, papildus izglītojot tos par kuģošanu un jūrniecību.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde sadarbojoties ar Bērnu un jauniešu burāšanas skolu veicina jauniešos...

Ostas apkaimju iedzīvotāju forumi devuši pozitīvu ieguldījumu cīņā par ostas radītā piesārņojuma smaku mazināšanu

Ar šonedēļ notikušajiem iedzīvotāju forumiem - 23. augustā Sarkandaugavas un Kundziņsalas iedzīvotājiem, bet 25. augustā Vecmīlgrāvja un Mangaļsalas iedzīvotājiem ir noslēdzies projekts “Ostas teritorijā radītā gaisa piesārņojuma izraisīto smaku mazināšanas rīcības scenārija izstrāde - iedzīvotāju forums". Projekta mērķis ir līdzdarbojoties visām iesaistītajām pusēm - iedzīvotājiem, piesārņojošo darbību veicējiem un kontrolējošām institūcijām, risināt jautājumus par gaisa piesārņojuma radītām smakām ostas tuvumā un iespējām to mazināšanai.  Pēdējās diskusijās ar ostas apkaimju iedzīvotājiem piedalījās pārstāvji no kontrolējošām institūcijām: VARAM, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Rīgas Domes Mājokļu un vides departamenta un Rīgas brīvostas pārvaldes.  No ostas termināļiem Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāju forumā bija pārstāvēti AS “B.L.B. Baltijas Termināls ”, SIA “PARS Termināls”, SIA “VL Bunkerings” un SIA “Woodison Terminal”. Savukārt Vecmīlgrāvja apkaimes forumā piedalījās pārstāvji no “B.L.B. Baltijas Termināls ” , SIA “OVI”, SIA “Neste Latvija” un SIA “Circle K Latvia” (Statoil).

Lasīt tālāk: Ostas apkaimju iedzīvotāju forumi devuši pozitīvu ieguldījumu cīņā par ostas radītā piesārņojuma...

Konstruktīva saruna ar Bolderājas iedzīvotājiem par ostas darbības radīto smaku samazināšanu

Šonedēļ Latvijas Jūras akadēmijas telpās norisinājās pirmais no iedzīvotāju forumiem “Ostas teritorijā radītā gaisa piesārņojuma izraisīto smaku mazināšana”. Uz šo forumu bija aicināti ierasties Bolderājas iedzīvotāji, lai kopā ar Rīgas brīvostas pārvaldes, ostas termināļu un kontrolējošo iestāžu pārstāvjiem risinātu jautājumus par gaisa piesārņojuma radītām smakām ostas tuvumā un iespējām to mazināšanai. Forumā piedalījās Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, Rīgas Domes Mājokļu un vides departamenta, Rīgas brīvostas pārvaldes un Bolderājā izvietoto ostas termināļu SIA “Freja” un SIA “WT Terminal” pārstāvji.

Lasīt tālāk: Konstruktīva saruna ar Bolderājas iedzīvotājiem par ostas darbības radīto smaku samazināšanu

Civilās aizsardzības mācības Rīgas ostā

Šodien Rīgas ostā, uzņēmuma SIA “Neste Latvija” teritorijā, norisinājās  praktiskās civilās aizsardzības mācības, ko rīkoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar  SIA “Neste Latvija”. Mācībās piedalījās ostas uzņēmuma darbinieki un VUGD amatpersonas, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts policijas, Rīgas pašvaldības policijas, Valsts vides dienesta un Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas pārstāvji. Kā novērotāji mācībās piedalījās Rīgas domes organizētās 11. starptautiskās krīzes vadības konferences “Pilsētu drošība 21.gadsimtā” dalībnieki no 11 valstīm.

Lasīt tālāk: Civilās aizsardzības mācības Rīgas ostā

Rīgā pirmo reizi piestājis ekspedīciju kruīza kuģis National Geographic Orion

Šodien 16. augustā Rīgas ostā piestāja ekspedīciju kruīza kuģis “National Geographic Orion”. Kuģis Rīgā ir pirmo reizi un apmeklē mūsu galvaspilsētu pirmajā no trijiem Baltijas jūras kruīziem, ko veic kruīzu kompānija Lindblad Expeditions sadarbībā ar National Geographic.  Uz kuģa atrodas 109 pasažieri pārsvarā no ASV un Rīgā tas uzkavēsies divas dienas. 

“National Geographic Orion” ir tipisks ekspedīciju kruīza kugis. Šie nelielā izmēra kuģi veic kruīzus vietās, kas bieži vien nav viegli pieejamas un to pasažieri parasti nav klasiskie kruīza tūristi, bet gan cilvēki ar padziļinātu specifisku interesi par apmeklējamajām vietām. Uz ekspedīciju kuģiem tiek piedāvātas dažādas programmas, lekcijas un materiāli, lai iepazīstinātu pasažierus ar izraudzītajiem galamērķiem. Atrodoties ostā, uz kuģa tiek organizētas kultūras programmas ar vietējo mākslinieku piedalīšanos. Kuģa pasažieri var baudīt maltītes, kas sagatavotas no vietējiem produktiem un iepazīties ar nacionālo virtuvi.

Lasīt tālāk: Rīgā pirmo reizi piestājis ekspedīciju kruīza kuģis National Geographic Orion

Rīgas ostas uzņēmums veic komplicētu lielgabarīta kravu kraušanu un transportēšanu

Kopš 2013. gada ostas uzņēmums SIA “WT Terminal” veic Latvijā ražotu saliekamo māju moduļu transportēšanu caur Rīgas ostu. Moduļu mājas tiek ražotas uzņēmuma SIA “Nordic Homes” rūpnīcā Ānē, netālu no Jelgavas. Pasūtītājiem Lielbritānijā gatavi māju moduļi tiek nogādāti kuģos no Rīgas ostas. Uzņēmums SIA “WT Terminal” veic ne tikai moduļu kraušanu kuģos, bet organizē visu loģistikas procesu, moduļu transportēšanai no ražotāja Ānē līdz pat uzkraušanai uz kuģa.

SIA “WT Terminal” termināļa vadītājs Andis Bunkšis: “Māju moduļu transportēšana, uzglabāšana un iekraušana kuģī ir komplicēts un darbietilpīgs process. Moduļi ir dažāda izmēra: maksimālais to garums ir 13,4 m, bet platumā tie var sasniegt 4,5 metrus. Katrs modulis ir iesaiņots speciālā iesaiņojumā, kas nedrīkst tikt sabojāts transportēšanas procesā. Lai ievērotu visas pasūtītāja prasības, no termināļa darbiniekiem tiek prasīts ārkārtīgi kvalitatīvs, rūpīgs un atbildīgs darbs. Jāņem vērā, ka pasūtītājam Lielbritānijā māju moduļi ir jāsaņem konkrētā secībā, līdz ar to tie noteiktā secībā arī jātransportē līdz ostai, jāuzglabā un jāiekrauj kuģī. Šo procesu nodrošināšanai nepieciešama līdz detaļām precīza plānošana, nerunājot nemaz par pedantisku termiņu ievērošanu. Turklāt mēs veicam visu loģistikas procesu, moduļu transportēšanai no ražotāja līdz ostai. Tas nozīmē vēl papildu prasību ievērošanu, ko normatīvie akti nosaka lielgabarīta kravu transportēšanai, piemēram, policijas konvoja nodrošināšanu, maršrutu saskaņošanu u.c.”

Lasīt tālāk: Rīgas ostas uzņēmums veic komplicētu lielgabarīta kravu kraušanu un transportēšanu

Rīgas brīvostas pārvalde ieviesusi visus Valsts kontroles ieteikumus attiecībā uz Krievu salas projektu

Rīgas brīvostas pārvalde ir ieviesusi visus no kopumā pieciem Valsts kontroles ieteikumiem attiecībā uz projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanu, uzlabojot projekta procesu vadību un kontroli, kā arī izstrādājot un pilnveidojot projekta vadības un uzraudzības instrumentus. To apstiprināšana plānota tuvākajā Rīgas brīvostas valdes sēdē. Lai ieteikumi tiktu ieviesti atbilstoši Valsts kontroles ieskatam, sagatavojot ieteikumu ieviešanai nepieciešamo dokumentāciju, Rīgas Brīvostas pārvalde vadījās arī pēc starptautiskā auditora Deloitte Rīgas brīvostas pārvaldē veiktā juridiskā un operacionālā audita secinājumiem un sniegtajām rekomendācijām projekta vadības uzlabošanai turpmākajā projekta posmā. Informācija par ieteikumu īstenošanu šodien ir nosūtīta arī Valsts kontrolei.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde ieviesusi visus Valsts kontroles ieteikumus attiecībā uz Krievu salas...

Rīgas brīvostas pārvalde un basketbola klubs “VEF Rīga” aicina ziedot asinis piedaloties donoru dienā

Trešdien, 31. augustā, no plkst. 10:00 līdz 14:00 Rīgas brīvostas pārvaldes (RBP) telpās (Kalpaka bulvārī 12) notiks basketbola kluba “VEF Rīga”, RBP un Valsts asinsdonoru centra organizēta donoru diena.

2007. gadā, atzīmējot 49. dzimšanas dienu, basketbola klubs “VEF Rīga” uzsāka jaunu tradīciju - iesaistījās asins donoru kustībā, lai palīdzētu nodrošināt slimnīcām nepieciešamo pieprasījumu un, iespējams, kādam izglābtu dzīvību. Kopš tā brīža katru gadu augustā, kad Latvijā leģendārais basketbola klubs svin jubileju, tā tiek atzīmēta, rīkojot donoru dienu. Šogad VEF atzīmē 58. gadadienu un donoru diena tiek organizēta jau 10. reizi.

Šogad “VEF Rīga” donoru diena notiek sadarbībā ar RBP, kas ir ilggadējs kluba sadarbības partneris. Rīgas brīvostas pārvalde, tāpat kā VEF,  nopietnu uzmanību pievērš ne tikai savu tiešo profesionālo pienākumu pildīšanai, bet rūpējas arī par vidi un sabiedrību, iesaistoties dažādās brīvprātīgās iniciatīvās. Viens no virzieniem ir ieguldījums sporta attīstībā un popularizēšanā sadarbojoties ar basketbola klubu “VEF Rīga”, kā arī līdzdalība donoru kustībā.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde un basketbola klubs “VEF Rīga” aicina ziedot asinis piedaloties donoru...

Jūlijā - lielākais apkalpoto kruīza pasažieru skaits pēdējā desmitgadē

Jūlijs īpaši veiksmīgs bijis pasažieru pārvadājumu segmentā – it īpaši kruīzu kuģu apkalpošanā. Jūlijā Rīgas ostā ienāca 21 kruīza kuģis, atvedot uz Rīgu 27,9 tūkstošus pasažieru - tas ir lielākais vienā mēnesī apkalpoto kruīzu tūristu skaits pēdējos desmit gados. Līdz ar to kopējais kruīzu pasažieru skaits šogad sasniedzis 43,4 tūkstošus, kas ir par 7,6% jeb 3100 pasažieru vairāk kā pērn atskaites periodā. Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks atzīmē: „Kruīzu kuģu ienākšana Rīgas ostā ir apsveicama ne tikai no ostas viedokļa, bet arī kā pienesums Rīgas pilsētai. Kruīzu pasažieri pārsvarā ir maksātspējīga publika, kas izkāpjot krastā apmeklē ne tikai tūrisma objektus, bet arī iepērkas un ietur maltītes Rīgas restorānos un kafejnīcās.” Veiksmīgi darbu turpina arī Tallink prāmju līnija, kas pārskata periodā apkalpojusi 289,6 tūkstošus pasažieru, kas ir par 7,4% jeb 19,9 tūkstošiem pasažieru vairāk.

Lasīt tālāk: Jūlijā - lielākais apkalpoto kruīza pasažieru skaits pēdējā desmitgadē