Meklēt

Rīgas ostu apmeklē augsta līmeņa Baltkrievijas transporta nozares pārstāvji

Šodien 15. septembrī Rīgas ostu apmeklēja Baltkrievijas transporta un komunikāciju ministra pirmais vietnieks un Latvijas-Baltkrievijas Transporta darba grupas vadītājs Aleksejs Avramenko, kā arī Baltkrievijas Dzelzceļa kompānijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Igors Šilovs. Viesi tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldnieku Leonīdu Loginovu un iepazinās ar ostu veicot izbraukumu pa ostas akvatoriju.

Lasīt tālāk: Rīgas ostu apmeklē augsta līmeņa Baltkrievijas transporta nozares pārstāvji

Novērtē Krievu salas projektu

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputāti līdz ar Rīgas pilsētas arhitektu Gvido Princi izbraukuma sēdes ietvaros apmeklēja un novērtēja Rīgas brīvostas īstenotā projekta “Infrastruktūras attīstība Rīgas ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra uz Krievu salu” infrastruktūru. Jaunais Krievu salas termināļa infrastruktūras projekts līdz ar saistītajiem VAS “Latvijas Dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras projektiem šogad ir izvirzīts kā viens no 11 pretendentiem uz 2016. gada balvu Rīgas arhitektūrā.

Lasīt tālāk: Novērtē Krievu salas projektu

Pozitīvi rezultāti sadarbībai ar iedzīvotāju biedrību “Kundziņsala”

foto: A.Liepiņš

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP), realizējot sociālās atbildības politiku par ostas apkaimju iedzīvotāju un ostas sadarbību, ir pabeigusi vairākus projektus Kundziņsalas teritorijā. Šī gada laikā ir  nodrošināta un labiekārtota iedzīvotāju piekļuve Sarkandaugavai. Ir ierīkota pludmale, kā arī izcirsti koki un krūmi atpūtas zonā. Ir sniegts tehnisks atbalsts iedzīvotāju biedrībai “Kundziņsala” volejbola laukuma izveidošanai. RBP ir izstrādājusi, saskaņojusi visās atbildīgajās instancēs un pieņēmusi jaunus noteikumus dzelzceļa kustībai  Kundziņsalā. Jaunie noteikumi paredz ātrāku vilcienu kustību, kuras rezultātā ir pieaudzis vagonu grupēšanas ātrums. Praktiskais ieguvums Kundziņsalas iedzīvotājiem ir būtiski samazinājies stāvēšanas laiks pie dzelzceļa pārbrauktuves 6. šķērslīnijā.  Pašreiz tiek risināts jautājums par dzelzceļa joslas norobežošanu gar dzīvojamo rajonu, lai mazinātu trokšņus, putekļus un uzlabotu ainavu.

Lasīt tālāk: Pozitīvi rezultāti sadarbībai ar iedzīvotāju biedrību “Kundziņsala”

Rīgas ostas kravu apgrozījuma dati uzrāda pozitīvas tendences konteinerkravu apgrozījumā

Šī gada 8. mēnešos Rīgas ostā apstrādāts 23,9 miljoni tonnas kravu, kas ir par 10,8% mazāk nekā 2015. gada attiecīgajā laika periodā. Kravu apgrozījuma analīze rāda, ka beramkravu apjoms ostā ir nostabilizējies, turpina samazināties lejamkravu pārkraušana, bet ģenerālkravu  apgrozījums pieaug. 2016. gada augusta mēnesī, pirmo reizi pēdējo gadu laikā, ostā pārkrauto ģenerālkravu apjoms pārsniedz lejamkravu apgrozījumu. Par pieaugumu ģenerālkravu segmentā galvenokārt gādā augošais konteineru pārkraušanas rādītājs. 2016. gada 1. pusgadā ostā apstrādāts 248,4 tūkstoši TEU vienību konteinerkravu, kas ir par 4,7% vairāk nekā 2015. gada attiecīgajā laika periodā. Augusta mēnesī pārkrautais konteineru apjoms – 339 tūkstoši TEU vienību, ir lielākais mēneša rādītājs pēdējo piecu mēnešu laikā. No Rīgas brīvostas pārvaldes viedokļa konteineru apgrozījuma pieaugums ir ļoti pozitīva tendence, jo konteinerizētās kravas rada lielāku pievienoto vērtību loģistikas nozarei, mazina  nesabalansētību starp ienākošajām un izejošajām kravām ostā, kā arī mazina ostas atkarību no Krievijas tranzīta kravām. Turklāt konteineru pārkraušana ir ekoloģiski tīrākais no kravu pārkraušanas veidiem un ļoti efektīvs, jo konteiners ir pielāgots pārvadāšanai visos transporta veidos (kuģis, dzelzceļš, autotransports) un ērti pārvietojams no viena transporta veida uz citu. Tādēļ pasaulē arvien vairāk kravu tiek pārvadātas konteineros un Rīgas osta seko šai tendencei.

Statistika pieejama šeit

Lasīt tālāk: Rīgas ostas kravu apgrozījuma dati uzrāda pozitīvas tendences konteinerkravu apgrozījumā

Ar Duisburgas ostas prezidentu pārrunāti sadarbības jautājumi Eirāzijas loģistikas ķēžu nodrošināšanai

7. septembrī Rīgas ostu apmeklēja Duisburgas ostas prezidents un valdes priekšsēdētājs Ēriks Štāke (Erich Staake). Duisburkgas ostas pārstāvis tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieku – Mārketinga direktoru Edgaru Sūnu un tika iepazīstināts ar ostu, veicot izbraukumu pa Rīgas ostas akvatoriju. Duisburgas osta ir pasaules lielākā iekšzemes osta, kura pēdējo gadu laikā ir attīstījusies par vadošo loģistikas mezglu Centrāleiropā. Ēriks Štāke bija ieradies Latvijā, lai tiktos ar LR Satiksmes ministrijas, AS Latvijas dzelzceļš un Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvjiem, lai runātu par Latvijas sadarbību ar Duisburgas ostu Eirāzijas piegāžu ķēžu nodrošināšanā.

Lasīt tālāk: Ar Duisburgas ostas prezidentu pārrunāti sadarbības jautājumi Eirāzijas loģistikas ķēžu...

Kazahstānas žurnālistu delegācija Rīgas brīvostā

6. septembrī Rīgas brīvostu apmeklēja žurnālistu grupa no Kazahstānas. Žurnālisti tika iepazīstināti ar Rīgas ostas darbību, dodoties izbraukumā pa ostas akvatoriju. Kazahstānas žurnālistu vizīti Latvijā organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un delegācijas sastāvā bija žurnālisti no Kazahstānas biznesa medijiem. Galvenie interesējošie jautājumi bija uzņēmējdarbības iespējas un noteikumi Rīgas ostā, kā arī esošā un nākotnē iespējamā sadarbība ar Kazahstānu loģistikas un tranzīta jomā. Rīgas brīvostas pārvalde ir ieinteresēta pozitīvas informācijas izplatīšanā Kazahstānas medijos, jo ņemot vērā tās tirgus apjomus un izejvielu krājumus Kazahstāna ir nozīmīgs partneris gan Rīgas ostai, gan Latvijas tranzīta nozarei kopumā. Lielu lomu spēlē arī tas, ka Kazahstānas transporta politika pēdējos gados ļoti nopietni vērsta uz Kazahstānas kā tranzītvalsts starp Eiropu un Ķīnu attīstību. Sakarā ar pašreizējo Krievijas politiku attīstot savas ostas, un pārorientējot Krievijas izcelsmes kravas uz tām, sadarbībai ar Kazahstānu ir ļoti liels potenciāls – gan kravu piesaistē no šīs valsts, gan veidojot transporta koridoru pārvadājumiem no Ķīnas.

Rīgas ostu apmeklē Pekinas pašvaldības delegācija

6. septembrī Rīgas brīvostā viesojās Pekinas Pašvaldības Tautas kongresa deputāti.  Kuģu Satiksmes vadības centrā (KSVC) Pekinas pašvaldības pārstāvji tika iepazīstināti ar ostas darbības rādītājiem, piedāvāto pakalpojumu klāstu un investīciju projektiem. Viesiem bija iespēja iepazīties ar KSVC darbu un apskatīt Rīgas ostas teritoriju – termināļus, aktīvāko ostas attīstības rajonu – Kundziņsalu un jauno ostas infrastruktūru Krievu salā. Pekinas pašvaldības deputāti aktīvi interesējās par dažādām sadarbības formām loģistikas jomā un Ķīnas uzņēmēju iespējām Rīgas ostā. Tika apspriesti uzņēmējdarbības uzsākšanas noteikumi Rīgas ostā un Brīvās ekonomiskās zonas darbības principi. Viesi atzina, ka viņu vizītes mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk informācijas, lai, atgriežoties Pekinā, to varētu nodot tiem, kas interesējas par sadarbību.

Lasīt tālāk: Rīgas ostu apmeklē Pekinas pašvaldības delegācija

Ostas policija aicina iedzīvotājus ievērot drošību Rīgas ostas teritorijā

Rīgas ostas teritorija kopā ar akvatoriju aizņem 6348 hektāru lielu Rīgas pilsētas daļu, kas ir 11% no visas pilsētas teritorijas. Turklāt dzīvojamie rajoni atrodas gan tieši Rīgas ostas robežās kā, piemēram, Kundziņsala, gan arī tieši robežojas ar ostu kā, piemēram, Vecmīlgrāvis, Bolderāja, Sarkandaugava un Mangaļi.  Sabiedriskā kārtība un iedzīvotāju drošība ostas teritorijā ir viena no Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas prioritātēm, kas īpaši aktuāla kļūst gada siltajos mēnešos, kad iedzīvotāji vairāk uzturas dabā un ūdeņu tuvumā.  Sākoties skolas laikam, kad pilsētā un arī ostas apkaimēs atgriežas bērni un jaunieši, Ostas policija pievērš īpašu uzmanību iedzīvotāju drošībai un vēlas atgādināt, ka osta ir speciāla režīma teritorija. Pārkāpjot ostā noteiktos ierobežojumus, iedzīvotāji apdraud ne tik daudz ostas darbību, cik, galvenokārt, sevi.

Lasīt tālāk: Ostas policija aicina iedzīvotājus ievērot drošību Rīgas ostas teritorijā

Uzsākti padziļināšanas darbi Rīgas ostā pie Kundziņsalas

Rīgas brīvostas pārvalde ir uzsākusi remonta padziļināšanas darbus Rīgas ostas akvatorijā pieejas kanālā pie SIA “Riga fertilizer terminal” (RFT) piestātnēm. Pēc padziļināšanas darbu pabeigšanas dziļums pie uzņēmuma piestātnēm sasniegs 14 metrus. Padziļināšana ir būtiski nepieciešama uzņēmuma RFT turpmākas sekmīgas darbības nodrošināšanai, lai varētu apkalpot lielāka izmēra kuģus un paaugstināt pārkraušanas efektivitāti. RFT Kundziņsalas teritorijā darbību uzsāka 2013. gada beigās un šobrīd ir lielākais minerālmēslu pārkraušanas terminālis Rīgas ostā. Kopš 2014. gada RFT veic jūras kravu pārkraušanu pilnā apmērā. 2015. gadā uzņēmums  pārkrāva 78,5% no visām Rīgas brīvostā pārkrautajām ķīmiskajām beramkravām.

Lasīt tālāk: Uzsākti padziļināšanas darbi Rīgas ostā pie Kundziņsalas

Projekta kravas pārvadājumos Rīgas osta izkonkurē Paldiski un Sanktpēterburgu

Pagājušajā nedēļā Rīgas ostas terminālī SIA “Riga Universal Terminal” (RUT) sākās projekta kravas – raktuvju hidraulisko iekārtu, izkraušana no kuģa, stiprināšana uz dzelzceļa platformām un nosūtīšana uz Kuzbasa reģionu Krievijā. Iekārtas tiek ražotas Lielbritānijas uzņēmumā Joy Mining Machinery  un no Hallas ostas Anglijā caur Rīgu nosūtītas uz raktuvēm Kuzbasa reģionā. Konkursā par pasūtītājam izdevīgāko kravas maršrutu, pārvadājums caur Rīgas ostu konkurēja ar pārvadājumu caur Paldiski ostu Igaunijā un Sanktpēterburgas ostu Krievijā. Ņemot vērā visus pasūtītājam nozīmīgos faktorus, bet galvenokārt izmaksas un ostas pakalpojumu kvalitāti, maršruts caur Rīgas ostu tika atzīts par ekonomiski izdevīgāko. Kopā līdz oktobra beigām caur Rīgas ostu tiks nosūtītas 100 vienības ar raktuvju iekārtām.

Lasīt tālāk: Projekta kravas pārvadājumos Rīgas osta izkonkurē Paldiski un Sanktpēterburgu

Ķīnas žurnālisti pārsteigti par Rīgas ostas kravu apjomiem un plašo pakalpojumu klāstu

1. septembrī Rīgas ostu apmeklēja žurnālistu delegācija no Ķīnas Tautas Republikas. Žurnālisti tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieku – Mārketinga direktoru Edgaru Sūnu, tika iepazīstināti ar Rīgas ostas darbību, nākotnes plāniem un investīciju iespējām,  kā arī klātienē vēroja procesus ostā no Rīgas Brīvostas pārvaldes Kuģu Satiksmes vadības centra. Lielu iespaidu uz Ķīnas žurnālistiem atstāja Rīgas ostas izmēri, nodarbināto skaits, pārkrauto kravu apjomi un iespējas apstrādāt visdažādāko veidu kravas. Viņi atzina, ka, zinot Latvijas nelielos tirgus izmērus un iedzīvotāju skaitu, Rīgas ostas darbības rādītāji viņiem ir pārsteigums.

Lasīt tālāk: Ķīnas žurnālisti pārsteigti par Rīgas ostas kravu apjomiem un plašo pakalpojumu klāstu

Ostas apkaimju iedzīvotāju forumi devuši pozitīvu ieguldījumu cīņā par ostas radītā piesārņojuma smaku mazināšanu

Ar šonedēļ notikušajiem iedzīvotāju forumiem - 23. augustā Sarkandaugavas un Kundziņsalas iedzīvotājiem, bet 25. augustā Vecmīlgrāvja un Mangaļsalas iedzīvotājiem ir noslēdzies projekts “Ostas teritorijā radītā gaisa piesārņojuma izraisīto smaku mazināšanas rīcības scenārija izstrāde - iedzīvotāju forums". Projekta mērķis ir līdzdarbojoties visām iesaistītajām pusēm - iedzīvotājiem, piesārņojošo darbību veicējiem un kontrolējošām institūcijām, risināt jautājumus par gaisa piesārņojuma radītām smakām ostas tuvumā un iespējām to mazināšanai.  Pēdējās diskusijās ar ostas apkaimju iedzīvotājiem piedalījās pārstāvji no kontrolējošām institūcijām: VARAM, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Rīgas Domes Mājokļu un vides departamenta un Rīgas brīvostas pārvaldes.  No ostas termināļiem Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāju forumā bija pārstāvēti AS “B.L.B. Baltijas Termināls ”, SIA “PARS Termināls”, SIA “VL Bunkerings” un SIA “Woodison Terminal”. Savukārt Vecmīlgrāvja apkaimes forumā piedalījās pārstāvji no “B.L.B. Baltijas Termināls ” , SIA “OVI”, SIA “Neste Latvija” un SIA “Circle K Latvia” (Statoil).

Lasīt tālāk: Ostas apkaimju iedzīvotāju forumi devuši pozitīvu ieguldījumu cīņā par ostas radītā piesārņojuma...

Rīgas brīvostā finanšu revīziju veiks KPMG Baltics

Rīgas brīvostas valde šā gada 31. augustā ir pieņēmusi lēmumu uzticēt starptautiskam neatkarīgam auditoram KPMG veikt Rīgas brīvostas pārvaldes finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revīziju un sagatavot attiecīgu revidenta ziņojumu. Līgums noslēgts par turpmāko trīs finanšu pārskatu gadu revīziju.

“Finanšu revīzijas un audita jomā KPMG ir viens no vadošajiem pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un pasaulē. Iepriekšējos gados esam bijuši gan Rīgas un Tallinas, gan arī citu Eiropas vadošo ostu revidenti. Regulāri veicam arī pētījumus par ostu un transporta nozares attīstības tendencēm Baltijas reģionā. KPMG speciālisti strādā atbilstoši augstākajiem starptautiski noteiktajiem finanšu revīzijas un grāmatvedības principiem, tāpēc arī turpmāk nodrošināsim uzticamu un starptautiskajā praksē pamatotu Rīgas ostas finanšu darbības novērtējumu,” atzīmē KMPG Baltics vadošā partnere Armine Movsisjana.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostā finanšu revīziju veiks KPMG Baltics

Civilās aizsardzības mācības Rīgas ostā

Šodien Rīgas ostā, uzņēmuma SIA “Neste Latvija” teritorijā, norisinājās  praktiskās civilās aizsardzības mācības, ko rīkoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar  SIA “Neste Latvija”. Mācībās piedalījās ostas uzņēmuma darbinieki un VUGD amatpersonas, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts policijas, Rīgas pašvaldības policijas, Valsts vides dienesta un Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas pārstāvji. Kā novērotāji mācībās piedalījās Rīgas domes organizētās 11. starptautiskās krīzes vadības konferences “Pilsētu drošība 21.gadsimtā” dalībnieki no 11 valstīm.

Lasīt tālāk: Civilās aizsardzības mācības Rīgas ostā