Meklēt

NATO Transporta grupas sanāksmē RBP dalās ar NATO kravu transportēšanas pieredzi

11. oktobrī Rīgas brīvostas pārvaldes (RBP) Ostas policijas un Mārketinga departamenta pārstāvji informēja Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Transporta grupas militārā atbalsta izbraukuma sanāksmes dalībniekus par Rīgas brīvostas infrastruktūras iespējām un pieredzi NATO kravu apkalpošanā. Ikgadējās NATO Transporta grupas izbraukuma sanāksmes tiek organizētas kādā no organizācijas dalībvalstīm vai sadarbības valstīm, lai izvērtētu ar militāro kravu pārvadājumiem saistītus jautājumus.  Šogad sanāksme notiek Rīgā no 11. – 13. oktobrim un tajā piedalās NATO dalībvalstu, kā arī sadarbības valstu eksperti, kuru darbība ir saistīta ar militāro kravu transportēšanu. Kaut arī Rīgas osta jau kopš 2009. gada ir uzticams NATO kravu pārvadājumu partneris, sanāksmes norise Rīgā bija lieliska iespēja vēlreiz demonstrēt Rīgas ostas infrastruktūras iespējas un pakalpojumu kvalitāti.

Lasīt tālāk: NATO Transporta grupas sanāksmē RBP dalās ar NATO kravu transportēšanas pieredzi

Septembris – viens no veiksmīgākajiem mēnešiem Rīgas ostā

Šī gada septembra mēnesī Rīgas ostā ir pārkrautas tieši 3 miljoni tonnas dažādu kravu, kas padara septembri par vienu no veiksmīgākajiem gada mēnešiem pārkrauto kravu apjoma ziņā. Salīdzinājumā ar augusta mēnesi kravu apgrozījums ostā ir pieaudzis par 13,5%. Kā jau iepriekš minēts, kravu apjoms Rīgas ostā ir nostabilizējies.  Deviņos mēnešos ostā ir pārkrautas 26,9 miljoni tonnu kravas, kas ir par 10,5% mazāk, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu.

Detalizēta statistika par kravu apgrozījumu Rīgas brīvostā: http://rop.lv/lv/par-ostu/statistika.html

Lasīt tālāk: Septembris – viens no veiksmīgākajiem mēnešiem Rīgas ostā

Sadarbojoties nozares pārstāvjiem tiek veicināta Latvijas – Baltkrievijas tranzīta koridora konkurētspēja

Ir noslēgusies kārtējā "Transport & Logistics" izstāde Minskā (Baltkrievijā). Šī bija 10. jubilejas izstāde un norisinājās trīs dienas no 4 - 6 oktobrim. Paralēli darbam kopējā Latvijas stendā, kur RBP piedalījās kopā ar Rīgas tirdzniecības ostu, kā arī ar pārējām lielajām Latvijas ostām un VAS “Latvijas dzelzceļš”, norisinājās arī konferences, neformālas tikšanās un apaļā galda diskusijas. Izstāde, kas norisinās Baltkrievijas Transporta nedēļas ietvaros, ir uzskatāma par efektīvu platformu, lai dibinātu jaunus kontaktus, reklamētu Rīgas ostu, kā arī kopīgi ar citiem nozares pārstāvjiem demonstrētu Latvijas tranzīta koridora iespējas un gatavību efektīvai kravu transportēšanai no Baltkrievijas.

Lasīt tālāk: Sadarbojoties nozares pārstāvjiem tiek veicināta Latvijas – Baltkrievijas tranzīta koridora...

Rīgas brīvostas pārvalde un ostas uzņēmumi piedalās izstādē Transit-Kazakhstan 2016

No 4. līdz 6. oktobrim Kazahstānas finanšu un biznesa galvaspilsētā Almati norisinās starptautiskā loģistikas izstāde Transit-Kazakhstan 2016. Rīgas ostu izstādē pārstāv Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) kopā ar ostas uzņēmumiem SIA “Riga Container Terminal”, SIA “Rīgas Universālais termināls”, SIA “Jaunzeltiņi”, SIA „Systems Logistics” un SIA “TFS Trans”. Izstāde Transit-Kazakhstan ir galvenais transporta un loģistikas nozares notikums Centrālāzijā, kur satiekas vadošie nozares profesionāļi gan no Kazahstānas, NVS valstīm un Ķīnas, gan Eiropas valstīm, kam svarīga sadarbība Eirāzijas loģistikas ķēžu veidošanai.  RBP un ostas uzņēmumi izstādē piedalās katru gadu, bet šogad, pateicoties lielajai pārstāvniecībai no ostas uzņēmumu puses, Rīgas ostai ir vienots stends Latvijas nacionālā stenda ietvaros.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde un ostas uzņēmumi piedalās izstādē Transit-Kazakhstan 2016

Rīgas brīvostas pārvalde uzsākusi darbību Latvijas – Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrībā

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) ir kļuvusi par biedru Latvijas – Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrībā (LBESVB). Baltkrievija vienmēr ir bijis nozīmīgs Rīgas ostas sadarbības partneris, bet šobrīd, saistībā ar  Krievijas kravu pārorientēšanu uz Krievijas ostām, aktīva jaunu sadarbības iespēju meklēšana ar Baltkrieviju ir kļuvusi īpaši svarīga. Darbību LBESVB Rīgas brīvostas pārvalde uzskata par vienu no platformām, lai pastāvīgi un aktīvi demonstrētu Baltkrievijas pusei Rīgas ostas priekšrocības, kā arī infrastruktūras iespējas Baltkrievijas kravu apstrādei un labvēlīgo investīciju klimatu.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde uzsākusi darbību Latvijas – Baltkrievijas ekonomisko sakaru...

2016. gada balva Rīgas arhitektūrā: RBP saņem Rīgas pilsētas arhitekta biroja īpašo Atzinību

Šodien tika pasniegta 2016. gada balva Rīgas arhitektūrā. Kā viens no 11 pretendentiem uz 2016. gada balvu bija izvirzīts Rīgas brīvostas īstenotais infrastruktūras projekts “Infrastruktūras attīstība Rīgas ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra uz Krievu salu” kopā ar saistītajiem VAS “Latvijas Dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras projektiem.

Rīgas brīvostas pārvalde un VAS “Latvijas dzelzceļš”  saņēma Rīgas pilsētas arhitekta biroja īpašo Atzinību: “Industriālo un transporta aktivitāšu pārcelšanas no pilsētas centra uz Krievu salu pasūtītājiem Rīgas brīvostas pārvaldei un VAS “Latvijas dzelzceļš, par ieguldījumu rīdzinieku dzīves vides kvalitātes celšanā, mērķtiecīgi attīstot Rīgas ostas un dzelzceļa infrastruktūru”.

2016. gada balva Rīgas arhitektūrāi tika piešķirta Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajam centram par inovatīviem tehniskajiem un iekštelpu organizatoriskiem risinājumiem, radot studēt vēlmi veicinošu un mūsdienīgu vidi.

Aicinām skolēnus piedalīties konkursā “Osta pilsētai” un apzināt Rīgas brīvostas pienesumu Latvijas ekonomikai

Rīgas brīvostas pārvalde izsludina ikgadējo zinātniski pētniecisko darbu konkursu skolēniem “Osta pilsētai”, kura mērķis ir veicināt ostas pienesuma Latvijas ekonomikai apzināšanu, analīzi un nākotnes iespējas, iesaistot mērķtiecīgākos un spējīgākos Latvijas skolēnus.

Konkurss tiek rīkots jau devīto reizi un tajā aicināti piedalīties Latvijas Republikas vidējās izglītības iestāžu 11. vai 12.klases skolēni, kā arī jebkurš vidējās speciālās izglītības iestādes vai arodizglītības iestādes vecāko klašu audzēknis. Jaunieši tiek aicināti meklēt un rast jaunas, starpnozaru disciplīnās balstītas idejas ostas konkurētspējas palielināšanai, īpaši ņemot vērā, ka šogad Rīgas brīvostas pārvaldes konkursa virstēma saistīta ar ostas pienesumu Latvijas ekonomikai.

Lasīt tālāk: Aicinām skolēnus piedalīties konkursā “Osta pilsētai” un apzināt Rīgas brīvostas pienesumu...

SIA “Riga Bulk Terminal” uzsākta otrās kārtas būvniecība

Rīgas brīvostas uzņēmumā SIA “Riga Bulk Terminal” uzsākta un pašreiz aktīvi norisinās beramkravu termināļa otrās kārtas būvniecība. Otrā kārta paredz divu automatizētu beramkravu noliktavu izbūvi ar kopējo uzglabāšanas apjomu līdz 60 tūkstošiem tonnu, kā arī mūsdienīgas kuģu kraušanas mašīnas nodošanu ekspluatācijā.  Pēc darbu pabeigšanas uzņēmuma rīcībā būs mūsdienīgākais beramkravu terminālis Rīgas ostā, kurā efektīvi un ar mūsdienīgām metodēm varēs apkalpot Panamax tipa kuģus. Šāda termināļa attīstība paaugstina ne tikai Rīgas ostas konkurētspēju un iespējas piesaistīt jaunas kravas, bet arī veicina vietējo agroprodukcijas ražotāju konkurētspēju pasaules tirgos, ļaujot optimizēt pārvadāšanas izmaksas.

Lasīt tālāk: SIA “Riga Bulk Terminal” uzsākta otrās kārtas būvniecība

Atklāta iepirkuma procedūra „Rīgas brīvostas akvatorijas zemūdens apsekošana”


Foto: Ilmārs Znotiņš

Ir uzsākta Rīgas brīvostas pārvaldes (RBP) izsludinātā atklātā iepirkuma procedūra „Rīgas brīvostas akvatorijas zemūdens apsekošana”. Procedūras rezultātā tiks noslēgts līgums par ūdenslīdēju pakalpojumiem zemūdens apsekošanas darbu veikšanai. Zemūdens darbus RBP galvenokārt izmanto, lai veiktu ikgadējo apsekošanu Rīgas brīvostas pārvaldes lietošanā esošām piestātnēm, kā arī neparedzamu un steidzamu hidrotehnisko būvju zemūdens remonta nepieciešamo vietu apsekošanai.

Lasīt tālāk: Atklāta iepirkuma procedūra „Rīgas brīvostas akvatorijas zemūdens apsekošana”

RBP aicina piedalīties sanāksmē par Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma risinājumiem

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis darbu pie Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes 2018. – 2030. gadam un tā ietvaros turpina pavasarī iesākto diskusiju ciklu par tematisko plānojumu risinājumiem. 21. oktobrī tiek organizēta paplašinātā darba grupas sanāksme par Rīgas brīvostas tematisko plānojumu. Kopā ar darba grupas pārstāvjiem uz sanāksmi aicināti ierasties visi, kam aktuāli ar Rīgas ostas darbību un attīstību saistītie risinājumi teritorijas plānojumā. Rīgas brīvostas pārvalde aicina sanāksmē piedalīties Rīgas ostas uzņēmumu, profesionālo organizāciju, kā arī Mangaļsalas, Vecmīlgrāvja, Sarkandaugavas, Kundziņsalas, Voleru, Krēmeru, Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimju iedzīvotāju nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Lasīt tālāk: RBP aicina piedalīties sanāksmē par Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma risinājumiem

Rīgas ostas Kuģu satiksmes vadības centrs piedalās vienotas sistēmas izstrādē informācijas saņemšanai no kuģiem Baltijas jūras reģionā

Kuģu satiksmes vadības (KSV) centra vadītājs Jurijs Zariņš  pārstāvēja Rīgas brīvostas pārvaldi (RBP) Baltijas jūras reģiona Kuģu satiksmes vadības un kuģu ziņošanas sistēmu harmonizācijas (Vessel traffic service and ship reporting system harmonization) darba grupas sanāksmē Hamburgā. Baltijas jūras valstu ostu un citu KSV operatoru pārstāvji reizi gadā tiekas darba grupas sanāksmēs, lai panāktu Baltijas jūrā vienotu sistēmu kā KSV centri saņem informāciju no kuģiem un savstarpēji apmainās ar to. Tāpat arī tiek mēģināts panākt, lai tiktu izstrādātas vienotas prasības KSV operatoru apmācībai, sertifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai atbilstoši  mūsdienu prasībām.

Lasīt tālāk: Rīgas ostas Kuģu satiksmes vadības centrs piedalās vienotas sistēmas izstrādē informācijas...

Kruīzu jomā prognozē veiksmīgu nākamo gadu attīstību Baltijas jūras reģionam

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) pārstāvēja Rīgas ostu divos starptautiskos kruīza nozares pasākumos - izstādē un konferencē “SeatradeMed”, kā arī projekta  „Zaļā kruīza osta – kruīza ostu ilgtspējīga attīstība” (Green Cruise Port – Sustainable Development of Cruise Port Locations) konferencē. “SeatradeMed” ir nozīmīgākais Eiropas kruīza nozares pasākums, kas notiek katru otro gadu mijoties ar “SeatradeEurope”. Izstādes un konferences fokusā atrodas Vidusjūras reģions, bet, ņemot vērā, ka Vidusjūra ir otrais lielākais kruīzu galamērķis pasaulē, šajā pasākumā satiekas visi nozīmīgākie kruīzu nozares spēlētāji un tiek apspriesti visai kruīzu nozarei būtiski jautājumi. Savukārt Green Cruise Port konferencē RBP kopā ar citām Eiropas kruīza ostām strādā pie kopējas reģiona vīzijas par vides sakārtošanu ostās, izmantojot Eiropas fondu piedāvātos instrumentus - pētījumus, labās prakses piemērus u.c.

Lasīt tālāk: Kruīzu jomā prognozē veiksmīgu nākamo gadu attīstību Baltijas jūras reģionam

Indijas elektronikas, informācijas tehnoloģiju un tieslietu ministra vizīte Rīgas ostā

16. septembrī Rīgas ostu apmeklēja Indijas elektronikas, informācijas tehnoloģiju un tieslietu ministrs Ravi Šankars Prasads (Ravi Shankar Prasad) un pavadošā delegācija. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Rīgas brīvostu un sadarbības iespējām ar Indiju, īpašu uzmanību pievēršot iespējām realizēt daudzfunkcionālu noliktavu un kravu pārkraušanas centru Kundziņsalā, kas kalpotu kā kravu izplatīšanas un konsolidācijas centrs Indijas un citu valstu precēm Ziemeļeiropas, Krievijas un NVS valstu tirgiem. Rīgas ostā Indijas delegācija apmeklēja Kuģu satiksmes vadības centru un tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieku – Mārketinga direktoru Edgaru Sūnu, Ostas kapteini Artūru Brokovski-Vaivodu un SIA “Kundziņsalas ziemeļu projekts” pārstāvjiem.

Lasīt tālāk: Indijas elektronikas, informācijas tehnoloģiju un tieslietu ministra vizīte Rīgas ostā

Rīgas osta pārstāvēta starptautiskajā forumā “Transporta un tranzīta potenciāls” Sanktpēterburgā

Pagājušajā nedēļā Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks - Mārketinga direktors Edgars Sūna pārstāvēja Rīgas ostu IX starptautiskajā forumā “Transporta un tranzīta potenciāls” Sanktpēterburgā, Krievijā. Ikgadējo forumu organizē par transporta politiku atbildīgās Krievijas  institūcijas, un tā mērķis  ir izstrādāt efektīvus risinājumus Krievijas transporta sistēmas konkurētspējas paaugstināšanai. Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvji forumā piedalās otro gadu, lai  sekotu līdzi aktuāliem Krievijas transporta politikas jautājumiem un izvērtētu to ietekmi uz Rīgas ostu.

Lasīt tālāk: Rīgas osta pārstāvēta starptautiskajā forumā “Transporta un tranzīta potenciāls” Sanktpēterburgā

Rīgas ostu apmeklē augsta līmeņa Baltkrievijas transporta nozares pārstāvji

Šodien 15. septembrī Rīgas ostu apmeklēja Baltkrievijas transporta un komunikāciju ministra pirmais vietnieks un Latvijas-Baltkrievijas Transporta darba grupas vadītājs Aleksejs Avramenko, kā arī Baltkrievijas Dzelzceļa kompānijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Igors Šilovs. Viesi tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldnieku Leonīdu Loginovu un iepazinās ar ostu veicot izbraukumu pa ostas akvatoriju.

Lasīt tālāk: Rīgas ostu apmeklē augsta līmeņa Baltkrievijas transporta nozares pārstāvji