Meklēt

Darbu uzsākusi Rīgas brīvostas pārvaldnieka amata pretendentu atlases nominācijas komisija

Darbu uzsākusi Rīgas brīvostas valdes apstiprinātā Rīgas brīvostas pārvaldnieka amata pretendentu atlases komisija. Komisijas sastāvā darbosies VAS “Latvijas Jūras administrācija” valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš (Satiksmes ministrijas pārstāvis), Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja Ieva Braunfelde (Finanšu ministrijas pārstāve), Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Andris Grafs (Ekonomikas ministrijas pārstāvis), VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valdes priekšsēdētājs Kristaps Treimanis (Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis), Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktors Jānis Liepiņš (Rīgas domes pārstāvis), Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšniece Ilze Spūle – Statkus (Rīgas domes pārstāve) un zvērināts advokāts Modris Supe (Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvis). Ar padomdevēja tiesībām darbam komisijā apstiprināti Aleksandrs Muhlinkins, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks, Katrīna Zariņa, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis.

Lasīt tālāk: Darbu uzsākusi Rīgas brīvostas pārvaldnieka amata pretendentu atlases nominācijas komisija

Panākts būtisks progress Krievu salas projekta īstenošanā

Rīgas brīvostas valde ir pieņēmusi vairākus būtiskus lēmumus attiecībā uz ostas vēsturē vērienīgākā infrastruktūras projekta “Infrastruktūras attīstība Rīgas ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra uz Krievu salu” tālāku virzību, tādējādi vēl vairāk tuvinot projektu uzstādīto mērķu sasniegšanai un novēršot jebkādus finanšu korekciju riskus no Eiropas Komisijas puses. Ir aktualizēts projekta rīcības plāns un ilgtermiņa darbības laika plāns, kā arī panākta vienošanās ar stividoriem par nepieciešamās pieslēguminfrastruktūras un ogļu putekļu sienas izbūvi Krievu salā.

Lasīt tālāk: Panākts būtisks progress Krievu salas projekta īstenošanā

Rīgas brīvostas pārvaldnieku meklēs atklātā konkursā

Šodien Rīgas brīvostas valde pieņēma konceptuālu lēmumu jauno Rīgas brīvostas pārvaldnieku meklēt atklātā konkursā, kā arī noteica pārvaldnieka amata pretendentu atlases pamatkritērijus un izvērtēšanas principus. Brīvostas valde pieņēma lēmumu līdz 1. martam izveidot brīvostas pārvaldnieka atlases nominācijas komisiju. Tās sastāvā paredzēts iesaistīt četru ministriju pārstāvjus (Satiksmes, Ekonomikas, Vides un reģionālās attīstības, Finanšu ministrija), divus pašvaldības pārstāvjus un brīvostas pārstāvi, kā arī pieaicināt valdības sociālos un sadarbības partnerus (LDDK, LTRK un LBAS). Komisijas vadību plānots uzticēt Satiksmes ministrijas deleģētajam pārstāvim.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvaldnieku meklēs atklātā konkursā

AS “Rīgas kuģu būvētava” audzē jaudas tradicionālajos darbības virzienos un plāno jaunu produktu ražošanu

Rīgas brīvostas valde pieņēma zināšanai ostas uzņēmuma AS “Rīgas kuģu būvētava” (RKB) biznesa plānu 2017. – 2021. gadam.  Minētajā laika posmā RKB ir paredzējusi turpināt attīstīt kuģu remonta pakalpojumus, kā arī palielināt apgrozījumu kuģu būvē. Jau iepriekš uzsāktā uzņēmuma konversijas programma, kas paredzēja kuģu būvē un remontā nenoslogotu jaudu izmantošanu citu izstrādājumu ražošanā, tagad ļauj uzņēmumam attīstīt arī citus mašīnbūves projektus.  Pakāpeniski ir paredzēts uzsākt peldošo elektrostaciju (viļņu enerģijas konvertoru) ražošanu, kā arī bioatkritumu žāvēšanas iekārtu  izstrādi. Sadarbībā ar ārvalstu partneriem tiek plānots piedāvāt t.s. skruberu (dūmgāzu savācējfiltru) uzstādīšanu kuģiem. Uzstādot skruberus, kuģi ES teritoriālajos ūdeņos var turpināt izmantot mazutu ekoloģiskās degvielas vietā.

Lasīt tālāk: AS “Rīgas kuģu būvētava” audzē jaudas tradicionālajos darbības virzienos un plāno jaunu produktu...

Rīgas osta gadu uzsāk ar stabiliem kravu apgrozījuma rādītājiem

Foto: A. Gronsky

Šī gada pirmajā mēnesī Rīgas ostā ir pārkrauts 3,20 miljoni tonnu dažādu kravu un salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, kad ostas kopējais kravu apgrozījums bija 3,27 miljoni tonnu, tas saglabājies praktiski vienā līmenī. Salīdzinot ostas apgrozījuma viena mēneša rādītājus ir jāņem vērā, ka 2016. gada janvāris bija viens no veiksmīgākajiem pagājušā gada mēnešiem un raugoties uz gadu kopumā, kravu apgrozījums šī gada janvārī pārsniedz pagājušā gada vidējo mēneša rādītāju par 3,7%. Šie rādītāji liecina par stabilu ostas darbību un ļauj pietiekami optimistiski raudzīties arī uz 2017. gadu. Pozitīva tendence ir arī gada sākumā pieaugušais apkalpoto kuģu skaits. Šī gada janvārī, salīdzinājumā ar pērnā gada janvāri, ir palielinājies gan pasažieru kuģu, gan konteinerkuģu, gan tankkuģu un sauskravu kuģu ienācienu skaits.

Detalizēta statistika par kravu apgrozījumu Rīgas brīvostā ir atrodama šeit.

Lasīt tālāk: Rīgas osta gadu uzsāk ar stabiliem kravu apgrozījuma rādītājiem

Vēsturisko FG dambi Rīgas ostas teritorijā rekonstruēs AS “BMGS”

Rīgas brīvostas valde ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar hidrotehniskās celtniecības kompāniju AS “BMGS” par galvenā kuģu ceļa vēsturiskā krasta stiprinājuma (FG dambis) pārbūvi. AS “BMGS” piedāvājums tika atzīts par ekonomiski izdevīgāko Rīgas brīvostas pārvaldes (RBP) izsludinātajā atklātajā iepirkuma procedūrā par FG dambja pārbūvi, saglabājot to vēsturiskajā izskatā. FG dambis atrodas Daugavas kreisajā krastā pie Ķīpsalas un stiepjas 1, 51 km garumā. Bez būtiskas atjaunošanas tas ticis ekspluatēts jau vairāk nekā 120 gadus. Tā kā  vēsturiskajam dambim ir būtiska loma kuģošanas nodrošināšanai Rīgas ostā - tas aizsargā galveno kuģu ceļu no grunts noslīdējumiem, RBP ir uzsākusi FG dambja rekonstrukcijas projektu.

Lasīt tālāk: Vēsturisko FG dambi Rīgas ostas teritorijā rekonstruēs AS “BMGS”

Kopā ar Rīgas brīvostas darbiniekiem un viņu bērniem Ostas kapteinis svinīgi iededz Kapteiņa egli

Fotogalerija ir atrodama šeit: http://rop.lv/lv/galerija/11/.

Rīgas brīvostas pārvaldei 2016. gadā uzlabojušies finanšu darbības rezultāti

Pēc apkopotajiem provizoriskajiem finanšu datiem Rīgas brīvostas pārvaldes ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 2016. gadā sasniedza 13 miljonus EUR, kas par 1 miljonu EUR pārsniedz 2015. gada operatīvos rādītājus. RBP ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem tiek ieguldīts Rīgas ostas infrastruktūras uzturēšanā.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvaldei 2016. gadā uzlabojušies finanšu darbības rezultāti

Apstiprināts Rīgas brīvostas pārvaldes budžets 2017. gadam

Šodien, 20. decembrī Rīgas brīvostas valdes sēdē tika apstiprināts Rīgas brīvostas pārvaldes (RBP) budžets 2017. gadam, atbilstoši Rīgas brīvostas Attīstības programmas 2009 – 2018 apstiprinātajiem mērķiem.

Plānojot nākamā gada budžeta ieņēmumu sadaļu, tika ņemta vērā piesardzīga kravu apgrozījuma prognoze, kas balstīta uz stividorkompāniju iesniegtajiem plāniem par kravu apgrozījumu. Tiek prognozēts, ka 2017. gadā Krievija turpinās pārorientēt enerģētisko resursu pārkraušanu caur savām ostām, tādējādi samazinot nosūtīto kravu apjomu caur Rīgas ostu. Līdz ar to nākamajā gādā plānots ostā pārkrauto ogļu apjoma samazinājums par 18 - 19%, bet naftas produktu - par 20 - 21%. Konteinerizētajām kravām tiek prognozēts neliels pieaugums 2 - 3% apmērā.  Kopējais Rīgas brīvostas kravu apgrozījums 2017. gadā tiek prognozēts 32,6 - 32,9 miljoni tonnu apmērā, kas salīdzinājumā ar šo gadu ir par 8% mazāk. Lielākajā budžeta ieņēmumu daļā - ieņēmumos no ostu maksām ir plānots samazinājums par 3,8% salīdzinājumā ar 2016. gadu. Ar kravu apjomu samazinājumu saistīto kritumu ostu maksās daļēji kompensē Tallink līnijas darbība, kurā 2017. gadā tiks nodrošināta satiksme katru dienu. Rīgas ostai tas nozīmē papildus apmēram 180 kuģu ienācienus salīdzinājumā ar 2016. gadu un attiecīgi papildus ieņēmumus no ostu maksām.

Lasīt tālāk: Apstiprināts Rīgas brīvostas pārvaldes budžets 2017. gadam

SIA “Eko osta” plāno ieguldīt ostā sniegto pakalpojumu modernizēšanā un drošības paaugstināšanā

Pagājušā gada nogalē Rīgas brīvostas valde apstiprināja ostas uzņēmuma SIA “Eko osta” biznesa plānu 2016. - 2020. gadam. Saskaņā ar apstiprināto investīciju plānu piecu gadu periodā uzņēmuma attīstībā plānots investēt 3,65 miljonus eiro. Lielākie ieguldījumi paredzēti jauna, mūsdienīga atkritumu savācējkuģa iegādei, piesārņoto ūdeņu pieņemšanas rezervuāru rekonstrukcijai, attīrīšanas iekārtu modernizācijai, elektroenerģijas transformatora izbūvei un mobilās rekuperācijas iekārtas iegādei naftas produktu tvaiku savākšanai un utilizācijai.

Lasīt tālāk: SIA “Eko osta” plāno ieguldīt ostā sniegto pakalpojumu modernizēšanā un drošības paaugstināšanā

Rīgas ostā rekonstruēs vēsturisko FG dambi pie Ķīpsalas

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) ir izsludinājusi atklātu iepirkuma procedūru "Galvenā kuģu ceļa vēsturiskā krasta stiprinājuma (FG dambis) pārbūve". Iepirkuma priekšmets ir dambja pārbūve saglabājot to vēsturiskajā izskatā saskaņā ar būvprojektu, ko pēc RBP pasūtījuma izstrādājis Inženieru birojs „Kurbada tilti”. FG dambis atrodas Daugavas kreisajā krastā pie Ķīpsalas un stiepjas 1,51 km garumā. Tas būvēts no 1889. līdz 1891. gadam kā Daugavas kreisā krasta straumi regulējošā būve un kopā ar K. Valdemāra un CDE dambi veido Daugavas kreisā krasta dambju sistēmu, kas paredzēta upes gultnes nostiprināšanai un ostu ierīkošanai. Dambis atrodas Rīgas ostas teritorijā un tam ir būtiska loma kuģošanas nodrošināšanai Rīgas ostā, aizsargājot no grunts noslīdējumiem galveno kuģu ceļu un pieeju Rīgas Pasažieru terminālim.

Lasīt tālāk: Rīgas ostā rekonstruēs vēsturisko FG dambi pie Ķīpsalas

Decembra mēnesī jauni kravu pārkraušanas rekordi Rīgas ostā

2016. gada decembrī ostas termināļos kopā tika pārkrauts 3,7 miljoni tonnu kravu un tas ir bijis pagājušā gada veiksmīgākais mēnesis. Salīdzinājumā ar novembra mēnesi pārkrauto kravu apjoms ir pieaudzis par 27,6%. Galvenais straujā kravu apgrozījuma pieauguma iemesls ir ostā pārkrauto ogļu apjoma palielināšanās. Saglabājoties augstai ogļu cenai, atkal būtiski audzis caur Rīgas ostu virzītais Krievijas ogļu eksporta apjoms. Decembrī no Rīgas ar kuģiem nosūtīts 1,6 miljoni tonnu ogļu, kas ir lielākais vienā mēnesī apstrādāto ogļu daudzums visā ostas pastāvēšanas vēsturē.

2016. gadā Rīgas ostā pārkrauts 37,1 miljons tonnu dažādu kravu. Tas gan ir par 3 miljoniem tonnu, jeb 7,5% mazāk nekā 2015. gadā, bet kopumā aizvadītais gads  ir bijis trešais labākais gads ostas pastāvēšanas vēsturē. 2016. gads pēc kravu apgrozījuma atpaliek vienīgi no 2014. un 2015. gada, kad caur ostu tika nosūtīts rekordliels energoresursu kravu daudzums. Tieši ogļu un naftas produktu tranzīta plūsmas samazinājums visbūtiskāk ietekmējis kopējā apgrozījuma rādītājus 2016. gadā, jo šīs kravas joprojām veido vairāk nekā pusi no ostā apstrādātajām kravām. Vienlaikus pozitīvi jāvērtē fakts, ka pārējo kravu kopapjoms ir palielinājies par 4,6%, tādējādi pakāpeniski diversificējot un līdzsvarojot dažādu kravu veidu pārkraušanu Rīgas ostā, kā arī mazinot atkarību no Krievijas tranzīta kravām. 

Detalizēta statistika par kravu apgrozījumu Rīgas brīvostā ir atrodama šeit.

Lasīt tālāk: Decembra mēnesī jauni kravu pārkraušanas rekordi Rīgas ostā

Starptautiskās tirdzniecības digitalizācija liek arī ostām arvien straujāk ieviest jaunus IKT risinājumus

Foto: Osta.Cilvēks.Vēsture.

Pagājušajā nedēļā Abū Dabī (Apvienotie Arābu Emirāti) norisinājās  Starptautiskās ostu informācijas sistēmu asociācijas (International Port Community Systems Association, IPCSA) ikgadējā konference un IPCSA vadības grupas sanāksme.  Rīgas brīvostas pārvaldi konferencē un sanāksmē pārstāvēja Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors Ansis Liepiņš, kas pilda arī  IPCSA Ziemeļamerikas un Eiropas reģionālā pārstāvja pienākumus. Šī gada konferencē galvenā uzmanība tika pievērsta starptautiskās tirdzniecības un globālo piegāžu ķēžu arvien straujākai digitalizācijai un ostu lomai šajā procesā.

Lasīt tālāk: Starptautiskās tirdzniecības digitalizācija liek arī ostām arvien straujāk ieviest jaunus IKT...

Tiesa pilnībā attaisno Rīgas brīvostas pārvaldnieku Leonīdu Loginovu

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa šodien pasludināja spriedumu krimināllietā pret Rīgas brīvostas pārvaldnieku Leonīdu Loginovu, pilnībā viņu attaisnojot visās apsūdzības epizodēs un atzīstot par nevainīgiem.

"Vienmēr publiski esmu apgalvojis, ka šīs pret mani celtās apsūdzības ir bijušas nepamatotas un pat absurdas, jo manu it kā nelikumīgo rīcību ir saskatījuši tikai un vienīgi atsevišķi Valsts kontroles darbinieki. Vienīgais apsūdzības “pierādījums” bija Valsts kontroles revīzijas atzinums, taču pati Valsts kontrole ir uzsvērusi, ka atzinumā minētais ir tikai atsevišķu darbinieku viedoklis, kas nerada juridiskas sekas. Šodienas tiesas spriedums to pilnībā apliecina. Diemžēl kārtējo reizi šādos nelietderīgos procesos ir izniekots cilvēku laiks un valsts finanšu resursi, kas varētu tikt novirzīti lietderīgākiem mērķiem, nevis mēģinājumiem “noņemt” Loginovu", uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs.

No Rīgas ostas uz Stokholmu “Tallink” prāmji atsāks kursēt katru dienu

13. decembrī no Rīgas ostas uz Stokholmu atsāks kursēt prāmis “Romantika”. Šis ir  otrais kompānijas “Tallink” prāmis līnijā Rīga – Stokholma, un līdz ar to līnijā atkal tiks nodrošināta prāmju satiksme katru dienu. Rīgas ostai ikdienas prāmju satiksmes atsākšanās nozīmē pieaugumu gan pasažieru, gan kravu pārvadājumos.

Lasīt tālāk: No Rīgas ostas uz Stokholmu “Tallink” prāmji atsāks kursēt katru dienu