Meklēt

Strauji pieaudzis Rīgas ostā pārkrauto kokmateriālu apjoms

Rīgas ostā  šogad vērojams būtisks kokmateriālu kravu pieaugums, kļūstot par apjomu ziņā otro lielāko kravu grupu. Kopumā šogad desmit mēnešos ostā pārkrauts 4,4 miljoni tonnu dažāda veida kokmateriālu kravu, kas ir par trešdaļu vairāk nekā pērn.

Lasīt tālāk: Strauji pieaudzis Rīgas ostā pārkrauto kokmateriālu apjoms

Ražošanas attīstība ostā sniegs būtisku pienesumu valsts ekonomikai

Mainoties globālajām transporta plūsmām un ekonomiskajai situācijai mūsu reģionā, arī Rīgas osta mainās, lai saglabātu kravu apgrozījumu un veiksmīgi konkurētu ar citām reģiona ostām. Viens no ceļiem, kā nodrošināt darba vietas, ieņēmumus un stabilu kravu apgrozījumu, ir veicināt ražošanu un ar ražošanu saistītu kravu īpatsvaru ostā.

Lasīt tālāk: Ražošanas attīstība ostā sniegs būtisku pienesumu valsts ekonomikai

Rīgas brīvosta uzstādījusi divas jaunas gaisa kvalitātes monitoringa stacijas

Krievu salas multifunkcionālajā terminālī noslēgumam tuvojas tehniskās infrastruktūras izbūves process. Rūpējoties par terminālim piegulošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja Ietekmes uz vidi novērtējuma nosacījumiem, Rīgas brīvosta ir uzstādījusi divas jaunas gaisa kvalitātes monitoringa stacijas.

Monitoringa stacijas uzstādītas vēl papildus 23 metrus augstajam vēja žogam, kas pašlaik tiek izbūvēts Krievu salas teritorijā ar mērķi slāpēt valdošo vēju ietekmi uz ogļu putekļu nonākšanu apkārtējā vidē tā apliecinot termināļa atbilstību visaugstākajam vides standartu prasībām.

Viena no stacijām ir izvietota jaunizbūvētā multifunkcionālā Krievu salas termināļa ziemeļrietumu daļā, savukārt otra – tiešā Rīgas iedzīvotāju tuvumā, terminālim piegulošajā Bolderājas apkaimē – Lielupes ielas rajonā.

Monitoringa staciju tehniskās ierīces – putekļu analizatori –spēj atdalīt putekļu frakciju PM10 no citām putekļu daļiņām un nodrošina mērījumus par šīs frakcijas koncentrācijas gaisā. Stacijas atbilst visām Eiropas Komisijas prasībām un standartiem un darbojas tiešsaistes režīmā, nodrošinot nepārtrauktu mērījumu datu pārraidi.

Rīdzinieki un osta iezīmē kopīgo nākotnes vīziju

Rīgas osta ir neatņemama pilsētas sastāvdaļa. Teritorijas ziņā tā aizņem aptuveni piekto daļu no Rīgas teritorijas. Lai atrastu līdzsvaru starp ostas attīstību, uzņēmēju un pilsētas iedzīvotāju interesēm, būtiski ir veicināt atklātu dialogu, savstarpēju informētību un ieinteresētību. Tādēļ novembra sākumā dažādu jomu vietējie un starptautiskie eksperti, kā arī sabiedriski aktīvie rīdzinieki tikās Rīgas pilsētas arhitekta rīkotajā konferencē Rīdzinieks un osta, kur uzklausīja Rīgas ostas nākotnes attīstības vīzijas, iepazinās ar pasaules piemēriem, kā arī apmainījās viedokļiem par Rīgas pilsētas un ostas mijiedarbību nākotnē.

Lasīt tālāk: Rīdzinieki un osta iezīmē kopīgo nākotnes vīziju

Ir noslēdzies bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss “Mana nākotnes osta”

Foto:Marks Anufrijevs

Ir noslēdzies Rīgas brīvostas pārvaldes organizētais bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss “Mana nākotnes osta”. Konkursa ietvaros esam saņēmuši un izvērtējuši vairāk nekā 100 darbus no 25 Latvijas skolām. 
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par atsaucību, radošu pieeju un centīgu darbu zīmējumu tapšanā. Ar uzvarētājiem par pārsteiguma balvu saņemšanu sazināsimies tuvākajā laikā.

Lasīt tālāk: Ir noslēdzies bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss “Mana nākotnes osta”

Rīgas un Šenžeņas ostas kopējais mērķis – sadarbojoties kļūt par starptautiski nozīmīgām un spēcīgām ostām

Pagājušajā nedēļā Rīgas ostā viesojās Šenžeņas ostas delegācija, kuras sastāvā bija gan pilsētas municipalitātes pārstāvji un ostas pārvaldes vadība, gan ostas uzņēmēji - visu četru Šenžeņas ostas konteineru termināļu pārstāvji. Tā kā Šenžeņas osta ir Rīgas sadarbības osta, tad vizītes mērķis bija iepazīties ar Rīgas ostas darbību klātienē un meklēt ceļus vēl ciešākai sadarbībai.

Lasīt tālāk: Rīgas un Šenžeņas ostas kopējais mērķis – sadarbojoties kļūt par starptautiski nozīmīgām un...

Baltkrievija redz Latviju kā izeju uz jūru

Aizvadītā nedēļā, no 2. līdz 4. oktobrim Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieki un ostas uzņēmumi pārstāvēja Rīgas ostu ikgadējās Baltkrievijas transporta nedēļas pasākumos. Baltkrievija ir viens no Rīgas brīvostas aktuālākajiem stratēģiskajiem mērķa tirgiem, kur sadarbībā ar AS “Latvijas Dzelzceļš”, Satiksmes ministriju un citiem nozares pārstāvjiem notiek aktīvs darbs kravu piesaistē un sadarbības veicināšanā. Rīgas ostai Baltkrievijas tirgū ir skaidri nosprausti mērķi un šobrīd ir laba iespēja konkurēt par Baltkrievijas kravu piesaisti.

Lasīt tālāk: Baltkrievija redz Latviju kā izeju uz jūru

Graudu pārkraušanas apjomi Rīgas ostā sasniedz jaunus rekordus

Rīgas ostā pārkrauto labības produktu apjoms šī gada deviņos mēnešos ir sasniedzis jaunu rekordu. Ostas termināļos pārkrauto graudu apjoms jau ir pārsniedzis 1,1 miljonu tonnu, kas ir par 30% vairāk nekā pērn. Graudi iekaro aizvien labākas pozīcijas tranzīta jomā, un šiem tirgus apstākļiem ātri pielāgojas arī ostas uzņēmumi. Pēdējo gadu laikā Rīgas ostā strauji attīstās lauksaimniecības produktu pārkraušanai un uzglabāšanai paredzētā infrastruktūra. Termināļos tiek būvētas jaunas noliktavas, uzņēmumi turpina paplašināties un šajā segmentā ienāk arī jauni spēlētāji.

Lasīt tālāk: Graudu pārkraušanas apjomi Rīgas ostā sasniedz jaunus rekordus

Rīgas brīvostas pārvalde aicina piedalīties Latvijas mākslas skolu audzēkņus zīmējumu konkursā “Mana nākotnes osta”.

Rīgas brīvostas pārvalde šobrīd izstrādā jaunu Rīgas ostas attīstības programmu. Mēs vēlamies turpināt attīstīt Rīgu kā modernu un jaudīgu ostu, kas dod būtisku pienesumu Latvijas ekonomikas izaugsmē. Mēs redzam Rīgu kā mūsdienīgu ostu, kas veiksmīgi iekļaujas pilsētas dzīves ritmā. Bet kādu Rīgas ostu tuvākā vai tālākā nākotnē vēlētos redzēt Tu?  

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde aicina piedalīties Latvijas mākslas skolu audzēkņus zīmējumu konkursā...

Jaunajā Krievu salas terminālī izmantos mūsdienīgas un dabai draudzīgas tehnoloģijas

Vērienīgā Krievu salas termināļa attīstības projekta otrais posms - papildu infrastruktūras izbūves darbi tuvojas noslēgumam un vairs nav tālu brīdis, kad akmeņogļu pārkraušana no Rīgas centram pietuvinātajām teritorijām tiks novirzīta uz jauno multifunkcionālo termināli Krievu salā.  Sividora SIA “STREK” nomas teritorijā papildu infrastruktūras izbūves darbi ir jau pilnībā pabeigti. Izbūvētas nepieciešamās inženierkomunikācijas, kravu laukumi, sliežu pievadceļi, kā arī vēju slāpējošs žogs vides prasību ievērošanai. Uzņēmums šobrīd aktīvi veic tehnoloģisko iekārtu piegādi un montāžu.

Lasīt tālāk: Jaunajā Krievu salas terminālī izmantos mūsdienīgas un dabai draudzīgas tehnoloģijas

Ostu un kuģniecības eksperti: nozares nākotne ir digitāla

Aizvadītajā nedēļā Rīgā, Rīgas brīvostas pārvaldes organizētajā konferencē 2nd Baltic Ports and Shipping 2018, pulcējās pasaules līmeņa eksperti un nozares profesionāļi, lai diskutētu par šī brīža aktuālākajiem jautājumiem un nākotnes izaicinājumiem ostu darbībā, kuģniecībā un efektīvu piegādes ķēžu nodrošināšanā. Nozares lielākie izaicinājumi ne tikai reģionā, bet arī globālā mērogā, ir ģeopolitisko norišu ietekme uz starptautisko tirdzniecību, digitālo tehnoloģiju straujā attīstība un mūsdienu ostu transformācija no vienkāršas kravu pārkraušanas vietas par kompleksu ekosistēmu ar daudziem un dažādiem dalībniekiem. 

Lasīt tālāk: Ostu un kuģniecības eksperti: nozares nākotne ir digitāla

Rīgas ostā iezīmē Spilves pļavu nākotnes attīstības vīziju

Aizvadītajā nedēļā noslēgusies Rīgas brīvostas brīvo teritoriju padziļināta izpēte Spilves pļavās. Ģeodēziskās izpētes rezultāti snieguši informāciju ar ieteikumiem par Spilves pļavu teritorijas atbilstību dažāda veida būvēm un projektu attīstībai. Pētījuma ievaros veikta arī teritorijas nākotnes vīzijas3D modelēšana, kas ir būtisks priekšnoteikums teritorijas turpmākai attīstībai, investoru piesaistei un Rīgas ostas konkurētspējas veicināšanai. 

Lasīt tālāk: Rīgas ostā iezīmē Spilves pļavu nākotnes attīstības vīziju

Rīgas ostu pozicionē kā pievilcīgu galamērķi pasaules lielākajām kruīza kompānijām

Aizvadītā nedēļā, no 19.-20. septembrim Portugāles galvaspilsētā Lisabonā Rīgas Brīvostas pārvalde kopā ar SIA “Rīgas pasažieru termināls” piedalījās CLIA, pasaules lielākās kruīza industrijas asociācijas, organizētā samitā, kuru apmeklēja visas pasaules lielākie kruīza līniju operatori.

Lasīt tālāk: Rīgas ostu pozicionē kā pievilcīgu galamērķi pasaules lielākajām kruīza kompānijām

Rīgas brīvostas pārvalde turpina attīstīt sadarbību ar Ķīnu

Aizvadītajā nedēļā Rīgas brīvostas pārvalde kopā ar SIA «Riga Container Terminal» pārstāvēja Rīgas brīvostu Ķīnas ostas pilsētā Šeņžeņā vienā no lielākajām Āzijas transporta un loģistikas izstādēm "The 13th China (Shenzhen) International Logistics and Transportation Fair", kā arī piedalījās vairākos nozīmīgos nozares pasākumos.  Izstādes ietvaros notika tikšanās ar Šeņžeņas ostu, kas ir Rīgas brīvostas sadraudzības osta.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde turpina attīstīt sadarbību ar Ķīnu

Krievu salā būtisks progress papildu infrastruktūras un ogļu kraušanas tehnoloģiju izbūvē

Rīgas brīvostas vēsturē vērienīgākajā projektā – Krievu salas terminālī – noslēgumam tuvojas papildu infrastruktūras izbūves darbi, kuru ietvaros tiek izbūvētas nepieciešamās inženierkomunikācijas, kravu laukumi, sliežu pievedceļi, vēju slāpējošs žogs vides prasību ievērošanai, administrācijas ēkas, kā arī turpinās ogļu kraušanas tehnoloģiju montāža. Darbu gaita ļauj izteikt pārliecību, ka visi būvdarbi Krievu salā noslēgsies paredzētajos termiņos.

Lasīt tālāk: Krievu salā būtisks progress papildu infrastruktūras un ogļu kraušanas tehnoloģiju izbūvē