Diennakts tālruņi ārkārtas gadījumiem

  • Drukāt

19.01.2012 Rīgas Brīvostas pārvaldes valde, izvērtējot SIA "Baltic Oil Terminal” paredzētās darbības- naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveides Rīgā, Flotes ielā 2 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kuru sagatavojusi SIA "Vidrūpe", un Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada 6.janvāra „Atzinumu Nr.1 par ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizēto noslēguma ziņojumu naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 2, Rīgas Brīvostas teritorijā” pieņēma lēmumu Nr.8 „Par SIA „Baltic Oil Terminal ” paredzētās darbības- naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveides Rīgā, Flotes ielā 2- akceptēšanu”.

icon 2012.01.19. Valdes lēmums nr.8 par SIA KU "Baltic Oil Terminal" paredzētās darbības - naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveides Rīgā, Flotes ielā 2 - akceptēšanu (545.86 kB)