Meklēt

Ietekmes uz vidi novērtējums

vansu_T-gaiss1

Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību nosaka 1998. gada 14.oktobra likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu".

2004. gada 17. februārī tika pieņemti Ministru kabineta Noteikumi Nr.87 "Kārtība, kādā vērtējama ietekme uz vidi", kas precīzi reglamentē likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteikto prasību izpildes mehānismu.