Meklēt

Pārvaldnieks

Saskaņā ar Rīgas brīvostas valdes lēmumu, brīvostas pārvaldnieka amata pienākumus uz laiku līdz jaunā pārvaldnieka apstiprināšanai, pilda ilggadējais Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks Aigars Pečaks, tādējādi nodrošinot ostas darbības nepārtrauktību.RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDNIEKA AMATA PRETENDENTU
ATLASES UN IZVĒRTĒŠANAS KONKURSS

icon Pārvaldnieka atlases konkursa nolikums
icon Pārvaldnieka atlases konkursa nolikuma pielikums nr.1