Meklēt

Pārvaldnieks

Leonids_Loginovs

Jau devīto gadu simteni Rīgas osta kā starptautiskās tirdzniecības un jūras kravu pārvadājumu centrs ieņem nozīmīgu vietu starp Baltijas jūras austrumu krasta ostām, kas sekmīgi konkurē Baltijas jūras baseinā un Rīgas jūras līcī – galveno starptautisko transportēšanas ceļu krustpunktā. Pieaugot transporta pakalpojumu intensitātei Baltijas jūras reģionā, nostiprinās Rīgas brīvostas priekšrocības tranzīta kravu satiksmes nodrošināšanā starp Krieviju, NVS un Eiropas Savienību.

Pateicoties labi attīstītajam autoceļu un dzelzceļa tīklam, Rīgas brīvosta ir tieši savienota ar galvenajiem kravu patēriņa centriem un ieguves - pārstrādes rajoniem NVS un Krievijā. Attālumu priekšrocības, salīdzinot ar kaimiņu ostām, nodrošina Rīgai labākus nosacījumus saņemto un nosūtīto kravu apstrādē. Latvijas tiešā robeža ar Krieviju un Baltkrieviju ir nozīmīgākais faktors stabilu un abpusēji izdevīgu biznesa attiecību veidošanai. Rīgas brīvosta joprojām turpina attīstīties kā multifunkcionāla osta, kurā ir iespējams apstrādāt visu veidu kravas, izņemot jēlnaftu, taču kā prioritāti Rīgas brīvostas vadība šobrīd izvirza dinamisku visas ostas, bet īpaši brīvo, neaizņemto teritoriju iekļaušanu perspektīvajā attīstības programmā, Balstoties uz TEBODIN BV (Masterplan) izstrādātajām rekomendācijām un scenārijiem. Rīgas brīvosta ir sekmīgi iesaistījusies IAPH, ESPO, BPO un citu profesionālo, starptautisko institūciju darbā, lai, esot Eiropas Savienības sastāvā, varētu vēl efektīvāk piedāvāt izmantot ostā strādājošo kompāniju pakalpojumus un ar to saistīto transporta infrastruktūru.

Latvijai kļūstot par pilntiesīgu ES dalībvalsti, Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas robeža ir ES ārējā robeža ar visām no tā izrietošām sekām. Lai gan Latvija kā valsts un Rīgas brīvosta kā ESPO locekle šim solim ir gatavojusies kopš 1998. gada, darāmā vēl ļoti daudz: sagatavot ostas teritorijā esošās brīvās zemes platības jaunu terminālu un industriālo parku veidošanai, veicināt ārvalstu investīciju piesaisti, modernizēt infrastruktūru utt. Šo uzskaitījumu varētu turpināt vēl un vēl, taču kādēļ mēs to darām? Tas ir jautājums uz ko atbildi ir sniegušas paaudzes simtiem gadu attīstot un pilnveidojot ostu darbību un kuģošanas nozari kā vienu no svarīgākajiem valsts ekonomikas balstiem. Es ticu, ka esot Eiropas Savienības sastāvā, darbs Rīgas brīvostā tikai uzlabosies un ieguvēji būs visi mūsu sadarbības partneri gan Krievijā, gan citur pasaulē.

Leonīds Loginovs

Rīgas brīvostas pārvaldnieks