Meklēt

Fakti un skaitļi

gaisabildear-jauno-robezu
Ostas kopējā teritorija 6 348 ha
Ostas zeme 1 962 ha
Ostas akvatorija 4 386 ha
Kopējais piestātņu garums 21,0 km
Maks. iegrime pie piestātnes 15,0 metri
Noliktavu platība 407 036 m2
Kravu laukumu platība 1 740 333 m2
Saldētavu kapacitāte 13 500 t
Rezervuāru ietilpība 517 263 m3

Rīgas brīvosta izvietojusies Daugavas abos krastos 15 kilometru garumā.

Ostas termināļu kopējā kravu pārkraušanas jauda ir 63,2 milj.t. gadā.

Rīga ir lielākā Latvijas osta un otra lielākā Baltijas valstu osta pēc kravu apgrozījuma - 37,1 milj.t. (2016.g.)

2016. gadā ostā apkalpoti – 3521 kuģi ar kopējo bruto ietilpību 43,7 milj. GT.

2016. gadā ostā apkalpoti 582 tūkst. pasažieru, t.sk. 71 tūkst. kruīza pasažieri

Līdz 80% no Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma ir tranzītkravas nosūtīšanai uz vai saņemšanai no NVS.

Rīgas brīvostā strādā ap 200 dažādi uzņēmumi, tostarp 35 stividorkompānijas un 30 kuģu aģentu kompānijas.

Rīga ir daudzfunkcionāla osta.  Galvenās kravas ir konteineri, ogles, naftas produkti, dažādi metāli, kokmateriāli, minerālmēsli un labības produkti  STATISTIKA

2003.gada 3.jūlijā Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirtais ISO 9001:2000 kvalitātes sertifikāts, ko izsniedza Bureau Veritas Quality International.

2005.gada 10.jūnijā Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirtais ISO 14001:2004 kvalitātes sertifikāts, ko izsniedza Bureau Veritas Quality International.

Osta ir atvērta kuģošanai visos gadalaikos.