Meklēt

Darbs

Darbs Rīgas brīvostas pārvaldē

Rīgas brīvostas pārvalde izsludina konkursu uz SIA “Rīgas brīvostas flote”
VALDES LOCEKĻA AMATU

SIA “Rīgas brīvostas flote” ir 100% apmērā Rīgas brīvostas pārvaldei piederoša kapitālsabiedrība, un tās pamatuzdevums ir nodrošināt Rīgas brīvostas akvatorijā ienākušajiem kuģiem mūsdienīgus, kvalitatīvus, nepārtrauktus un drošus navigācijas risinājumus, ostas infrastruktūras apsaimniekošanu, kā arī dažādu tehnisko funkciju nodrošināšanu.

Darba vieta: Rīga

SIA “Rīgas brīvostas flote” valdes locekļa amata pretendentam izvirzāmās prasības:

 1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībā, tiesību zinātnē, finansēs, ekonomikā vai inženierzinātnē;
 2. vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (kapitālsabiedrības valdes locekļa amats, organizācijas vai iestādes vadītāja amats, vadītāja vietnieka amats) tādas kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā, kas atbilst vismaz diviem šādiem kritērijiem:
  • pārskata gada bilances kopsumma ne mazāka par EUR 27 300 000;
  • pārskata gada neto apgrozījums ne mazāks par EUR 3 700 000;
  • pārskata gada vidējais darbinieku skaits vismaz 130;
 3. pieredze organizācijas vai iestādes attīstības, korporatīvās pārvaldības, rezultatīvo rādītāju, stratēģisko mērķu un tirgus segmentēšanas jomā;
 4. pretendenta darba pieredze jūrniecības vai transporta jomā, kā arī starptautiska darba pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
 5. izpratne par SIA “Rīgas brīvostas flote” pamatdarbības jomām – kuģošanas ziemas navigācija, loču pakalpojumi, velkoņu pakalpojumi, hidrogrāfija, ostas infrastruktūras apsaimniekošana;
 6. kompetence un pieredze organizācijas vai iestādes stratēģiskās vadības, komercdarbības un biznesa attīstības jautājumos;
 7. stratēģiskās plānošanas prasme, līderības un uzraudzības prasmes, lai nodrošinātu organizācijas vai iestādes mērķu sasniegšanu, spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 8. valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē (C2 līmenis), kā arī krievu un angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmes );
 9. nevainojama reputācija;
 10. uz pretendentu nav attiecināmi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas nosacījumi, kas aizliedz ieņemt valdes locekļa amatu.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam iesniegt Rīgas brīvostas pārvaldē (Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV - 1010 vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālrunis uzziņām 67030808) līdz 2019.gada 22.jūlijam (ieskaitot) ar norādi “Pieteikums SIA “Rīgas brīvostas flote” VALDES LOCEKĻA amata konkursam” šādus dokumentus:

 1. Motivētu pieteikumu, norādot amatu uz kuru pretendē (iekļaujot informāciju, kas apliecina atbilstību sludinājumā norādītajai pieredzei un prasmēm, un apliecinājumu, ka uz pretendentu nav attiecināmi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai);
 2. Redzējumu (līdz 1000 vārdiem) par SIA “Rīgas brīvostas flote” pamatdarbības jomu attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 3. Dzīves un profesionālās pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 4. Valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi augstākajā līmenī (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);
 5. Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. Kandidātiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā;
 6. Profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
 7. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam/kandidātei izvirzīto prasību izpildi.