Meklēt

Normatīvie akti

Likums par ostām

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57435

icon Закон о портах (225.25 kB)

Šis likums reglamentē ostu darbības principus un pārvaldes kārtību.