Meklēt

Paziņojumi

Telpu nomas tiesību pārdošana izsolē

Telpu nomas tiesību pārdošana izsolē

 

Objekta sastāvs

•Telpas ēkas pirmajā stāvā ar platību 207,1 m2 Kalpaka bulvārī 12, Rīgā;

•Objekts nav iznomāts vai ieķīlāts. Objektam nav zemesgrāmatā ierakstītu apgrūtinājumu;

•esošais telpu izmantošanas veids ir ēdnīca / kafejnīca;

•Objekts tiek iznomāts kopā ar ēdnīcas / kafejnīcas funkcionēšanai nepieciešamo aprīkojumu (virtuves iekārtas: fritēšanas katls, marmīts, ledusskapis, saldētavas, dārzeņu griezēji, katli, šķīvju sildītāji, mikroviļņu krāsns, vitrīna ar saldētavu, letes, trauku mazgājamā mašīna  un mēbelēm: galdi, dīvāni, plaukti), par kuru maksa ir iekļauta Objekta nomas maksā.

Objekta izmantošanas ierobežojumi

•Objekts tiek izmantots ēdnīcas / kafejnīcas funkciju nodrošināšanai.

•ēdnīcas / kafejnīcas apmeklētāji pie Objekta nevar piebraukt ar automašīnām;

•preču piegādātājiem ar automašīnām ir caurlaižu režīms (nepieciešams iegūt Rīgas brīvostas pārvaldes izsniegtās caurlaides); 

•ēdnīcas / kafejnīcas darba laiks ir tikai darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00.

Objekta īpašnieks

•Rīgas brīvostas pārvalde (būves kadastra apzīmējums 0100 010 0136 001).

Cena un norēķini 

•Objekta nomas tiesību izsoles sākuma cena: 1 435,02 EUR mēnesī (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit pieci euro 02 centi) bez PVN. Papildus nosolītajai cenai maksājams PVN atbilstoši spēkā esošajām likmēm un kārtībai.

•Izsoles solis 50 EUR (piecdesmit euro).

Pieteikšanās termiņš un kārtība

•Pieteikuma reģistrācija līdz 2019.gada 19.jūlija plkst.16.30 Kalpaka bulv. 12, Rīga;

•Personai, kura vēlas piedalīties Izsolē (turpmāk – Izsoles pretendents), jāatbilst šādiem kritērijiem: komercsabiedrības dibinātājam (-iem) un dalībniekam (-iem) ir laba reputācija un stabils finansiālais stāvoklis .

Informācija par izsoli

•Mutiska izsole ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi.

•Datums 2019.gada 22.jūlijs.

•Laiks 14:00

•Vieta - Rīgas brīvostas pārvalde, Kalpaka bulv.12, Rīga. 

 

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Rīgas brīvostas pārvaldē Kalpaka bulv.12, Rīgā, darba laikā no plkst. 8:30 – 17:00, kā arī šajā lapā:

Kafejnīca - Izsoles noteikumi

Kafejnīca - pieteikums dalībai izsolei