Meklēt

Paziņojumi

Kuģa "INGA" pārdošana izsolē

 

Objekta sastāvs

•Kuteris Sea Ray 310 Sundancer, vārds “INGA”, reģistrācijas Nr. LR1089.

•Kategorija – B “atklāta jūra”.

•Būvēšanas gads - 2001., stiklaplasta korpus, garums 10,29 m, platums 3,4 m, kravnesība  1360 kg, 12 vietas. 

•2 iebūvēti dīzeļdzinēji Mercury, katrs 184 kW.

•glabāšanas pārvalks.

•transportēšanas treilers. 

Objekta īpašnieks

•Rīgas brīvostas pārvalde.

Objekta pieejamība

•Izsolāmās mantas apskates vieta: Meldru iela 3C, Rīga (Rīgas brīvostas teritorija, iekļūšanai nepieciešama caurlaide);

•Apskates laiks: darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00. Caurlaides pieteikšana un objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26540156. 

•Objekts nav iznomāts.

Cena un norēķini 

•Objekta izsoles sākuma cena: 23 000 EUR (divdesmit trīs tūkstoši euro) bez PVN. Papildus nosolītajai cenai maksājams PVN atbilstoši spēkā esošajām likmēm un kārtībai.

•Izsoles solis 500 EUR.

•Samaksas kārtība par nosolīto objektu ir 100 % apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikšanās termiņš un kārtība

•Pieteikuma reģistrācija līdz 2019.gada 31.jūlija plkst.16.30 Kalpaka bulv. 12, Rīga;

•Līdz 2019.gada 31.jūlija reģistrācijas brīdim jāsamaksā nodrošinājums  2 300 EUR;

•Maksājuma uzdevumā jānorāda maksājuma mērķis “Kutera “INGA” izsoles nodrošinājums”. 

•Rīgas brīvostas pārvaldes norēķinu konts LV94NDEA0000082263784, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle.

Informācija par izsoli

•Izsole ar augšupejošu soli.

•Datums 2019.gada 2.augusts.

•Laiks 14:00

•Vieta - Rīgas brīvostas pārvalde, Kalpaka bulv.12, Rīga. 

 

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Rīgas brīvostas pārvaldē Kalpaka bulv.12, Rīgā, darba laikā no plkst. 8:30 – 17:00, kā arī šajā lapā:

Inga - Izsoles noteikumi

Inga - Pieteikums dalībai izsolei