Meklēt

Rīgas brīvostas pārvaldei 2016. gadā uzlabojušies finanšu darbības rezultāti

Pēc apkopotajiem provizoriskajiem finanšu datiem Rīgas brīvostas pārvaldes ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 2016. gadā sasniedza 13 miljonus EUR, kas par 1 miljonu EUR pārsniedz 2015. gada operatīvos rādītājus. RBP ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem tiek ieguldīts Rīgas ostas infrastruktūras uzturēšanā.

Provizoriskie finanšu rezultāti uz 2016. gada 31. decembri rāda, ka RBP ieņēmumi no pamatdarbības 2016. gadā bija 50,2 miljoni EUR, kas ir par 3,3 miljoniem EUR mazāk nekā 2015. gadā. Tā kā vairāk nekā 80% no RBP ieņēmumiem veido ostas maksas no ostā apkalpotajiem kuģiem, tad ieņēmumu samazinājums atspoguļo reālo situāciju Rīgas ostā, kur kravu apgrozījums pagājušajā gadā kritās par 7,5%.

Savukārt RBP izdevumi (ražošanas izmaksas) 2016. gadā ir samazinājušies par 2,6 miljoniem EUR salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Būtiskais izdevumu samazinājums arī rada pieaugumu ieņēmumu pārsniegumā pār izdevumiem, ko RBP tālāk iegulda Rīgas ostas infrastruktūrā - nekustamajos īpašumos, peldošajos līdzekļos un tehnoloģiskajās iekārtās. 2016. gadā lielākie ieguldījumi tika veikti piestātnēs, molos un krasta stiprinājumos – 13,9 miljoni EUR, kuģu ceļu padziļināšanā – 6,9 miljoni EUR un dzelzceļa infrastruktūrā – 3,4 miljoni EUR.