Meklēt

Apstiprināts Rīgas brīvostas pārvaldes budžets 2017. gadam

Šodien, 20. decembrī Rīgas brīvostas valdes sēdē tika apstiprināts Rīgas brīvostas pārvaldes (RBP) budžets 2017. gadam, atbilstoši Rīgas brīvostas Attīstības programmas 2009 – 2018 apstiprinātajiem mērķiem.

Plānojot nākamā gada budžeta ieņēmumu sadaļu, tika ņemta vērā piesardzīga kravu apgrozījuma prognoze, kas balstīta uz stividorkompāniju iesniegtajiem plāniem par kravu apgrozījumu. Tiek prognozēts, ka 2017. gadā Krievija turpinās pārorientēt enerģētisko resursu pārkraušanu caur savām ostām, tādējādi samazinot nosūtīto kravu apjomu caur Rīgas ostu. Līdz ar to nākamajā gādā plānots ostā pārkrauto ogļu apjoma samazinājums par 18 - 19%, bet naftas produktu - par 20 - 21%. Konteinerizētajām kravām tiek prognozēts neliels pieaugums 2 - 3% apmērā.  Kopējais Rīgas brīvostas kravu apgrozījums 2017. gadā tiek prognozēts 32,6 - 32,9 miljoni tonnu apmērā, kas salīdzinājumā ar šo gadu ir par 8% mazāk. Lielākajā budžeta ieņēmumu daļā - ieņēmumos no ostu maksām ir plānots samazinājums par 3,8% salīdzinājumā ar 2016. gadu. Ar kravu apjomu samazinājumu saistīto kritumu ostu maksās daļēji kompensē Tallink līnijas darbība, kurā 2017. gadā tiks nodrošināta satiksme katru dienu. Rīgas ostai tas nozīmē papildus apmēram 180 kuģu ienācienus salīdzinājumā ar 2016. gadu un attiecīgi papildus ieņēmumus no ostu maksām.

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks: “Mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi un analizējam notikumus gan mūsu kaimiņvalstīs, gan kā attīstītas Ķīnas, Kazahijas un citu austrumu valstu tirgi. Nākamā gada budžets ir plānots piesardzīgi, ļoti pragmatiski un sabalansēti. Ir skaidrs, ka arī nākamajā gadā turpinās kristies ogļu un naftas produktu tranzīts, kaut gan šī gada beigās Rīgas brīvostā strādājošiem stividoriem ir ļoti jānopūlas, lai pārkrautu visas ienākošās ogļu kravas. Plānojam, ka 2017. gadā pieaugs konteinerkravas un pasažieru plūsma. Mūsu mērķis nākamajā gadā ir saglabāt stabilas pozīcijas Baltijas valstu ostu starpā un turpināt uzsāktās investīciju programmas, kas Rīgas Brīvostu padara multifunkcionālu.”

2017. gadā 19,48 miljoni eiro budžeta izdevumi plānoti Investīciju programmas īstenošanai, uzsākot vai turpinot realizēt projektus, kas nostiprinās un paaugstinās Rīgas brīvostas konkurētspēju starptautiskajā vidē un uzlabos attīstības iespējas ostas teritorijā strādājošajiem uzņēmumiem. Galvenās investīciju  prioritātes  2017. gadā ir projekti "Papildus infrastruktūras būvniecība Krievu salā", kuram paredzēts novirzīt 8,23 miljonus eiro un "Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā padziļināšanas darbi" - 6 miljoni eiro. Nozīmīgas investīcijas plānotas arī projektos "Krasta nostiprinājuma FG dambja rekonstrukcija", "Krasta nostiprinājuma Sarkandaugavā būvniecība" un "Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu projektēšana un būvniecība".

Kārtējo RBP izdevumu sadaļā plānots samazinājums par 12,1% salīdzinājumā ar 2016. gadu, kas galvenokārt saistīts ar uzsākto Rīgas brīvostas pārvaldes reorganizāciju.