Meklēt

Rīgā notiek Latvijas - Uzbekistānas starpvaldību komisijas 3.sēde

Š. g. 16. un 17. jūlijā Rīgā notiek Latvijas - Uzbekistānas Starpvaldību komisijas 3. sēde, kuru vada Latvijas satiksmes ministrs un Uzbekistānas ārējo ekonomisko sakaru ministrs.

Sēdes laikā paredzēts pārrunāt aktuālus divpusējās tirdznieciski ekonomiskās sadarbības jautājumus - Latvijas transporta infrastruktūras izmantošanas iespēju paplašināšana Uzbekistānas preču tranzītam, tiešā avioreisa Rīga-Taškenta izveidošana, sadarbība zinātniski tehniskās, banku un finansu, kā arī lauksaimniecības jomās. Viesiem paredzēts Rīgas brīvostas apmeklējums un tikšanās ar ārlietu un ekonomikas ministriem.