Meklēt

Pirmajā pusgadā Rīgas Brīvostā visvairāk kravu pārkrāvis "Rīgas Centrālais termināls"

Šā gada pirmajā pusgadā Rīgas brīvostā visvairāk kravu pārkrāvis "Rīgas centrālais termināls"- 1 247 700 tonnu, kas ir par 61,4% vairāk nekā 2000.gada pirmajos sešos mēnešos.

Otra lielākā stividrokompānija šogad Rīgas brīvostā pēc pārkrautā kravu apjoma bija SIA "Man-tess" - 936 800 tonnas, kas ir 32,4% pieaugums, kā arī "BLB Baltijas termināls" - 923 900 tonnas - 23,1% pieaugums. Pašlaik Rīgas brīvostā darbojas 32 stividorkompānijas, no kurām kravu pieaugums šogad bijis 19 firmām, bet samazinājums 11 firmām, divas firmas - SIA "The Wilhelmsen Terminal" un SIA "Krievu Salas Termināls"- tikai šogad sākušas darbību, tādēļ tās nevar salīdzināt ar iepriekšējo gadu. Rīgas brīvostas kravu apgrozījums šā gada pirmajos sešos mēnešos palielinājies par 17,1% un bijis 7 613 400 tonnu.