Meklēt

Rīgas Brīvosta paraksta līgumu ar muitu par informācijas apmaiņu

Rīgas brīvostas pārvaldes līguma parakstīšana ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Galveno muitas pārvaldi par informācijas apmaiņu cels Rīgas ostas prestižu un līdz ar to arī iespējamo kravu apgrozījumu nākotnē, šodien, parakstot sadarbības memorandu, teica Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs.

Loginovs teica, ka visām pasaules ostām un sevišķi Baltijas reģiona ostām, kur ir ļoti liela konkurence par kravu pārvadājumiem, ļoti svarīgs ir ostu prestižs, ko iespējams panākt, ievērojot augstus kvalitātes standartus kravu pārkraušanas garantiju un drošības nodrošināšanai. Informāciju par parakstīto līgumu Rīgas brīvosta izplatīs dažādās pasaules ostu asociācijās, kurās tā darbojas. Loginovs norādīja, ka tas kravu īpašniekiem dos pārliecību, ka Rīgas brīvosta ir drošs sadarbības partneris, kuram ir saistoši visi valstī pastāvošie normatīvie akti un nepastāv nekādas nelikumības.