Meklēt

Rīgas ostā ievieš jaunas tehnoloģijas kravu apstrādei

Visaptverošai kravu konteinerizācijai ir arvien pieaugoša tendence kravu pārvadājumos visā pasaulē. Jūras konteineros mūsdienās tiek pārvadātas ne tikai plaša patēriņa preces, bet arī visdažādākās gabalkravas – metāli, kokmateriāli, automašīnas un pat preces, kas tradicionāli vienmēr tikušas pārvadātas kā beramkravas – graudi, metālu rūdas u.c. Arī Rīgas ostas uzņēmumi seko konteinerizācijas tendencei, pilnveidojot un attīstot kravu apstrādes un pārkraušanas tehnoloģijas.

Lasīt tālāk: Rīgas ostā ievieš jaunas tehnoloģijas kravu apstrādei

Loģistikas izaicinājumi - vienota pārvaldības sistēma un drošība

Kādi būs turpmākie soļi tranzīta un loģistikas attīstībā dažādu izaicinājumu laikmetā? Kā pasaules mēroga inovācijas to ietekmēs un kādas Latvijā radītas tehnoloģijas šo attīstību sekmēs? Uz šiem un citiem būtiskiem jautājumiem pagājušajā nedēļā tika meklētas atbildes OECD Starptautiskā transporta foruma un Satiksmes ministrijas organizētajā starptautiskajā konferencē «Globālā transporta drošība un drošums simtgadei», kurā piedalījās ap 160 dalībniekiem no 59 valstīm.

Lasīt tālāk: Loģistikas izaicinājumi - vienota pārvaldības sistēma un drošība

Rīgas ostai labs potenciāls kļūt par Jaunā Zīda ceļa nozīmīgu tranzīta mezglu

Aizvadītajā nedēļā Rīgu apmeklēja virkne augstu amatpersonu no Ķīnas galvaspilsētas Pekinas municipalitātes, īpašu interesi izrādot par Rīgas ostu. Rīgas brīvostā bija ieradusies Ķīnas galvaspilsētas vicemēra Zangu Gongu (Zhang Gong) vadīta delegācija. Rīgas brīvostas pārvaldei tā bija iespēja parādīt Rīgas ostu gan kā efektīvu tranzīta mezglu Ķīnas konteinerkravu transportēšanai, gan kā izdevīgu vietu Ķīnas investīcijām.

Viesi no Ķīnas tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldnieku Ansi Zeltiņu, iepazinās ar Rīgas brīvostas darbības rādītājiem, infrastruktūru, pakalpojumiem un attīstības projektiem. Pekinas pilsētas pārstāvji tika informēti par potenciālajām investīciju un sadarbības iespējām Rīgas ostā.

Lasīt tālāk: Rīgas ostai labs potenciāls kļūt par Jaunā Zīda ceļa nozīmīgu tranzīta mezglu

Rīgas ostas pārvalde godina labākos ostas uzņēmumu darbiniekus

Rīgas osta jau 817 gadus ir bijusi viens no galvenajiem Rīgas ekonomiskajiem virzītājspēkiem. Arī šodien Rīgas brīvosta ir viens no lielākajiem darba devējiem valstī.

Šobrīd ostā tiek nodarbināti vairāk nekā 5000 cilvēku, kas ostas teritorijā darbojas 88 uzņēmumos - kopumā 34 stividorkompānijās jeb ostas terminālos, kravu uzglabāšanas uzņēmumos, ražošanas kompānijās, kā arī dažādos kuģu būves un remontu uzņēmumos. Bez tiem Rīgas ostā darbojas vēl ap 120 uzņēmumu, kas ik dienu sniedz kuģu aģentēšanas, apgādes, kontroles, kravu transportēšanas un apstrādes, velkoņu pakalpojumu sniegšanas, atkritumu apsaimniekošanas un hidrotehnisko darbu veikšanas pakalpojumus.

Lasīt tālāk: Rīgas ostas pārvalde godina labākos ostas uzņēmumu darbiniekus

Kundziņsalā būvēs plašu, daudzfunkcionālu kravu apstrādes, noliktavu un loģistikas centru

Jau šogad, Rīgas brīvostas teritorijā, Kundziņsalā plānots uzsākt plaša, daudzfunkcionāla kravu apstrādes, noliktavu un loģistikas centra būvniecību, kas kalpos kā kravu izplatīšanas un konsolidācijas centrs Indijas un citu valstu precēm un produktiem uz Ziemeļeiropas, Krievijas un NVS valstu tirgiem.

Lasīt tālāk: Kundziņsalā būvēs plašu, daudzfunkcionālu kravu apstrādes, noliktavu un loģistikas centru

Rīgas Brīvosta aktīvi gatavojas jaunajai kruīzu kuģu sezonai

Kruīzu ceļojumi – šobrīd viens no visstraujāk augošajiem tūrisma segmentiem pasaulē, ko atpūtai ik gadu izmanto ap 23 miljoniem pasažieru. Tirgus tendences liecina, ka līdz 2030. gadam kruīza pasažieru skaits varētu pieaug vēl par trešdaļu, atklājot aizvien jaunus tūrisma maršrutus un tirgus nišas. Jau vairākus gadus pēc kārtas būtisks kruīzu pasažieru skaita pieaugums vērojams arī Rīgas ostā. Pērn Rīgu apmeklēja 86 kruīza kuģi, šurp atvedot gandrīz 90 tūkstošus pasažieru no vairāk nekā 120 pasaules valstīm, tā Rīgas ostā sasniedzot jaunu desmitgades pasažieru pārvadājumu rekordu. Saskaņā ar Rīgas Brīvostas pārvaldes apkopoto informāciju, kruīza kuģu ienācienu skaits turpinās augt arī 2018. gadā – šobrīd ienākšanu Rīgas ostā šai sezonai pieteicis jau 91 kruīza kuģis, to vidū būs arī seši kuģi, kuri Rīgu apmeklēs pirmoreiz.

Lasīt tālāk: Rīgas Brīvosta aktīvi gatavojas jaunajai kruīzu kuģu sezonai

Rīgas ostā darbu uzsāk jauna konteinerpārvadājumu līnija “Poland-Finland Express”

Rīgas ostā ar savu konteinerpārvadājumu līniju “Poland-Finland Express” darbu uzsākusi viena no pasaulē lielākajām starptautisko jūras konteineru pārvadātāju kompānijām COSCO Shipping Lines. Jaunās līnijas maršruts Baltijas jūrā ir Gdaņska-Helsinki-Rīga-Klaipēda-Gdaņska, Rīgas ostā atgriežoties ik nedēļu.

Lasīt tālāk: Rīgas ostā darbu uzsāk jauna konteinerpārvadājumu līnija “Poland-Finland Express”

Eksperts: “Latvijas ostu darbība periodā kopš 2010. gada ir kļuvusi stabilāka, ilgtspējīgāka un diversificētāka”

“Latvija starp Baltijas valstīm turpina saglabāt līderpozīcijas tranzīta jomā - kopš 2010. gada Latvijas ostās ir pārkrauts aptuveni trīs reizes vairāk kravu nekā Igaunijā un par 1/3 vairāk nekā Lietuvā”, secinājis finanšu un investīciju eksperts Aivars Jurcāns. Pēc viņa aprēķiniem, ja salīdzina Baltijas valstu ostu darbības rezultātus 2017. gadā, vērojams, ka Latvijas ostās pārkrauta gandrīz puse no Baltijas kravu kopējā apjoma, t.i., gandrīz tikpat, cik Klaipēdas un Tallinas ostās kopā.

Lasīt tālāk: Eksperts: “Latvijas ostu darbība periodā kopš 2010. gada ir kļuvusi stabilāka, ilgtspējīgāka un...

Uzsākts darbs pie jaunā Rīgas ostas attīstības plāna izstrādes

Rīgas brīvostas pārvalde ir uzsākusi darbu pie nākamās desmitgades ostas attīstības plāna izstrādes. “Tas būs visaptverošs un iezīmēs tendences, kā Rīgas osta tuvākajos desmit gados attīstīsies, sākot no infrastruktūras objektu, jaunu loģistikas ceļu attīstīšanas, līdz pat ilgtspējīgas vides politikai” uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Lasīt tālāk: Uzsākts darbs pie jaunā Rīgas ostas attīstības plāna izstrādes

Vienosies par veicamajiem pasākumiem Andrejsalas un Eksportostas teritoriju sakārtošanai pēc ogļu kravu novirzīšanas uz Krievu salu

Lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” noteikto mērķu sasniegšanu, Rīgas Brīvostas valde uzdevusi Rīgas Brīvostas pārvaldei sadarbībā ar Rīgas domi un iesaistītajām stividorkompānijām vienoties par nepieciešamo darbību kopumu un koordinētu plānu, lai esošās uzņēmumu teritorijas Andrejsalā un Eksportostas rajonā savlaicīgi tiktu atbrīvotas no oglēm un citām putošajām beramkravām, un to apstrāde 2019. gada sākumā pilnībā tiktu nodrošināta jaunizbūvētajos terminālos Krievu salā.

Lasīt tālāk: Vienosies par veicamajiem pasākumiem Andrejsalas un Eksportostas teritoriju sakārtošanai pēc ogļu...

2018. gadā Rīgas Brīvostas pārvalde turpinās apgūt jaunus tirgus kravu un pasažieru piesaistei

2018. gadā Rīgas Brīvostas pārvaldes mārketinga aktivitātes, piesaistot ostai jaunas kravas un pasažieru plūsmas, būs vērstas gan uz esošo tirgu saglabāšanu, gan aktīvu darbu jaunos reģionos. Mārketinga jomā Rīgas Brīvostas pārvalde turpinās stratēģisko sadarbību ar ostas uzņēmējiem, atbalstot tos kravu un investīciju piesaistē.

Lasīt tālāk: 2018. gadā Rīgas Brīvostas pārvalde turpinās apgūt jaunus tirgus kravu un pasažieru piesaistei

AS RIKON Rīgas ostā plāno uzsākt mobilo celtņu ražošanu


AS Rikon portālceltņi Novorosijskas ostā

Rīgas ostas uzņēmums AS “RIKON”, kas pašreiz veiksmīgi konkurē portālceltņu ražošanas un apkalpošanas tirgū, plāno paplašināt savu produkcijas portfeli un uzsākt arī mobilo celtņu ražošanu.

Lasīt tālāk: AS RIKON Rīgas ostā plāno uzsākt mobilo celtņu ražošanu

Rīgas osta gatava ziemas un ledus navigācijai

Pagājušajā gada nogalē notika Rīgas ostas ledlauža “Varma” gaitas izmēģinājuma pārbaude. Balstoties uz pārbaudes rezultātiem, kā arī informāciju no Rīgas brīvostas dienestiem, Ostas kapteinis Artūrs Brokovskis ir pārliecināts, ka Rīgas osta ir gatava ziemas un ledus navigācijai.

Lasīt tālāk: Rīgas osta gatava ziemas un ledus navigācijai

Rīgas ostu Vācijā prezentē kā pievilcīgu burāšanas tūrisma galamērķi

Aizvadītajā nedēļā Diseldorfā, Vācijā notika Eiropas lielākā burāšanas un ūdenssporta izstāde, kurā, lai popularizētu Rīgu kā pievilcīgu burāšanas tūrisma galamērķi, piedalījās arī Rīgas brīvostas pārstāvji.

Lasīt tālāk: Rīgas ostu Vācijā prezentē kā pievilcīgu burāšanas tūrisma galamērķi

Šī gada 11 mēnešos Rīgas ostā pārkrauts 31,1 miljons tonnu kravu

Šī gada novembris Rīgas ostā aizvadīts īpaši veiksmīgi, mēneša ietvaros apkalpojot vairāk nekā 3 milj. tonnas dažādu kravu, kas ir viens no augstākajiem mēneša rezultātiem šajā gadā. Pozitīvie rādītāji galvenokārt saistīti ar apgrozījuma palielināšanos konteinerkravām, oglēm, labības produktiem un koksnes granulām.

Lasīt tālāk: Šī gada 11 mēnešos Rīgas ostā pārkrauts 31,1 miljons tonnu kravu