Meklēt

Uzņēmumam Tallink Grupp ambiciozi plāni prāmju līnijas Rīga-Stokholma attīstībai

Šogad uzņēmums Tallink Grupp svin 30 gadu pastāvēšanas jubileju, un atzīmē 13 gadus kopš Tallink līnijas kuģi regulāri kursē starp Rīgu un Stokholmu. No 2006. gada, kad Tallink uzsāka savu darbību Rīgas ostā, šajā maršrutā pārvadāti jau vairāk nekā 7,5 miljoni pasažieru, 910 000 pasažieru transportlīdzekļu un 175 000 kravas vienību.

Lasīt tālāk: Uzņēmumam Tallink Grupp ambiciozi plāni prāmju līnijas Rīga-Stokholma attīstībai

Rīgas brīvostas pārvalde uzsākusi bāku sakārtošanas darbus

Jūras bākas Latvijā atrodas Latvijas Jūras administrācijas īpašumā. Bāku apsaimniekošanu veic to ostu pārvaldes, kuru teritorijās tās atrodas. Savukārt ārpus ostu akvatorijām esošās bākas apsaimnieko Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu pārvaldes. Kopumā Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) apsaimnieko 15 bākas visā Rīgas jūras līča piekrastes zonā, sākot ar Irbes bāku un Miķeļbāku, kas rāda ceļu Irbes jūras šaurumā, un beidzot ar Ainažu bāku pie Igaunijas robežas.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde uzsākusi bāku sakārtošanas darbus

Rīgas osta - svarīgs loģistikas posms e-komercijas attīstībai ar Ķīnu

Forumā “Pārrobežu e-komercija ar Ķīnu”, kas norisinājās starptautiskās konferences eCOM360 ietvaros, tika likti pamati jaunai sadarbības platformai, kas veicinās e-komercijas attīstību starp Ķīnu, Latviju un citām Austrumeiropas valstīm. Par “Centrālās un Austrumeiropas e-komercijas centra attīstības asociācijas” biedriem kļuva arī Rīgas brīvostas pārvalde un ostas uzņēmums “TFS Trans”, kas ir Baltijā modernākais augstplauktu noliktavu centrs.

Lasīt tālāk: Rīgas osta - svarīgs loģistikas posms e-komercijas attīstībai ar Ķīnu

Krievu salas izbūves otrās kārtas projekts saņem GRAND PRIX konkursā Latvijas Būvniecības Gada balva 2018

Rīgas brīvostas pārvaldes projekts “Papildu infrastruktūras būvniecība Krievu salā” ir saņēmis vienu no divām GRAND PRIX balvām kā vērienīgākais un nozīmīgākais 2018. gada projekts konkursā Latvijas Būvniecības Gada balva 2018. Konkurss Latvijas Būvniecības Gada balva ir lielākais būvju izvērtēšanas konkurss Latvijā, kuram tika iesniegti kopskaitā 143 pieteikumi 10 nominācijās. Otro GRAND PRIX balvu saņēma projekts “Dziesmu svētku estrādes Mežaparkā pārbūve, Dziesmu svētku estrādes skatītāju lauks.”

Lasīt tālāk: Krievu salas izbūves otrās kārtas projekts saņem GRAND PRIX konkursā Latvijas Būvniecības Gada...

Ražošana Rīgas ostā izdevīga gan uzņēmējiem, gan ostai

Rīgas ostas nākotnes vīzija, kas iezīmēta Rīgas brīvostas attīstības programmā 2019. - 2028. gadam paredz attīstīt ostu par “gudrās” loģistikas centru ar augstas pievienotās vērtības pakalpojumiem un ražotnēm. Ražošanas attīstība ostā ir veids kā nodrošināt darba vietas, ieņēmumus un stabilu kravu apgrozījumu ilgtermiņā. To, ka Rīgas osta jau pašreiz ir atraktīva vieta ražotņu izvietošanai, pierāda vairāki veiksmīgi un strauji augoši uzņēmumi, kas ostā realizē augstas kvalitātes un iespaidīgu apjomu ražošanas projektus, nodrošinot pasūtītājus visā pasaulē. No šādu uzņēmumu darbības ostas teritorijā iegūst gan paši uzņēmumi, gan osta.

Lasīt tālāk: Ražošana Rīgas ostā izdevīga gan uzņēmējiem, gan ostai

Abos Krievu salas termināļos uzsākta ogļu kraušana kuģos

Lai atbrīvotu Rīgas pilsētas centru no ogļu kravām un pārvietotu ogļu pārkraušanu uz jauniem, ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotiem termināļiem Krievu salā, Rīgas brīvostas pārvalde 2012. gadā uzsāka projektu “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”. Šī gada februārī līdz ar pirmo ogļu kuģu pietauvošanu un uzkraušanu ir uzsākuši darbu abi Krievu salas termināļi - SIA “STREK” un SIA “Riga Coal Terminal”. Tas nozīmē, ka lielākais investīciju projekts Rīgas ostas vēsturē ir pavisam tuvu veiksmīgam noslēgumam. 

Lasīt tālāk: Abos Krievu salas termināļos uzsākta ogļu kraušana kuģos

Jaunā Rīgas brīvostas Attīstības programma paredz ostas darbības paplašināšanu

Pagājušā gada izskaņā Rīgas brīvostas valde apstiprināja jauno ostas attīstības programmu nākamajiem desmit gadiem un aizvadītajā nedēļā ar ostas attīstības plāniem tika iepazīstināti mediju un iesaistīto pušu pārstāvji. Attīstības programma 2019.-2028. gadam paredz būtiski paplašināt Rīgas ostas darbību, veicinot industrializāciju un jaunu uzņēmumu ienākšanu Rīgas brīvostas teritorijā. Tāpat jaunā Attīstības programma paredz veltīt papildu uzmanību pasažieru pārvadājumu attīstībai, vienlaikus turpinot stratēģiskos darbības virzienus - jaunu kravu piesaisti, kravu diversifikāciju, ostas infrastruktūras attīstību un ostas pārvaldības modeļa pilnveidošanu.

Lasīt tālāk: Jaunā Rīgas brīvostas Attīstības programma paredz ostas darbības paplašināšanu

Izstrādāts ceļvedis ilgtspējīgai kruīza ostu attīstībai

Ar izstrādātu darbības plānu un ieteikumiem Baltijas jūras reģiona kruīza ostām ir noslēdzies projekts „Zaļā kruīza osta – kruīza ostu ilgtspējīga attīstība” (Green Cruise Port – Sustainable Development of Cruise Port Locations). Projektu finansēja Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonds, un tā mērķis bija apvienot Baltijas jūras kruīza ostas, lai kopīgiem spēkiem risinātu aktuālos jautājumus, kā arī veicinātu visu projektā iesaistīto ostu ilgtspējīgu un kvalitatīvu attīstību. Iesaistoties projektā, Rīgas brīvostas pārvalde ieguva iespēju pētīt kruīza attīstībai būtiskus aspektus Rīgas ostā, kā arī apmainīties ar informāciju un apgūt pieredzi no citām Baltijas jūras kruīza ostām.

Lasīt tālāk: Izstrādāts ceļvedis ilgtspējīgai kruīza ostu attīstībai

Velkoņu pakalpojumus Rīgas brīvostā nodrošinās SIA “Eko osta”

Sākot ar 1.februāri Rīgas brīvostas akvatorijā velkoņu pakalpojumus, līdzās citiem pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinās SIA “Eko osta”.

Lasīt tālāk: Velkoņu pakalpojumus Rīgas brīvostā nodrošinās SIA “Eko osta”

Krievu salas terminālī uzkrauts pirmais kravas kuģis

Krievu salas terminālī stividora SIA “Strek” piestātnē ir uzkrauts pirmais kravas kuģis – zem Libērijas karoga kuģojošais ogļu balkeris “Trina Oldendorff” – kas uzņēmis 69,3 tūkstošus tonnu ogļu kravu un devies tālāk uz Amsterdamas ostu.

Lasīt tālāk: Krievu salas terminālī uzkrauts pirmais kravas kuģis

Rīgas brīvostā atklāj rekonstruētās piestātnes

Šī gada sākumā svinīgā ceremonijā tika atklātas nule kā ekspluatācijā nodotās ZO-1 un ZO-2 piestātnes, kuru rekonstrukcijas projekts ilga teju divus gadus.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostā atklāj rekonstruētās piestātnes

Par strauju izaugsmi Rīgas ostā apbalvo uzņēmumu SIA “Extron Baltic”

Ik gadu Rīgas brīvostas pārvalde novērtē ostas uzņēmumu sasniegto aizvadītajā gadā, pasniedzot Rīgas brīvostas balvas vairākās nominācijās. Šogad nominācijā “Strauja izaugsme”  balvu saņēma uzņēmums SIA “Extron Baltic”, kas no pavisam mazas stividorkompānijas kļuvis par ievērojamu ostas spēlētāju un pietuvojies pavisam tuvu ostas top 10 kravu termināļiem. Terminālī pārkrauto kravu apjoms 2018. gadā pirmo reizi pārsniedza pusmiljonu tonnu slieksni. Jāatzīmē, ka uzņēmumā izaugsme notiek pastāvīgi kopš 2010. gada. Šajā laikā uzņēmums ir kļuvis par lielāko metālu ģenerālkravu pārkrāvēju Rīgas ostā.  

Lasīt tālāk: Par strauju izaugsmi Rīgas ostā apbalvo uzņēmumu SIA “Extron Baltic”

Aicinām piedalīties Ēnu dienā Rīgas ostā

Līdz 03. februārim Rīgas brīvostas pārvalde aicina pieteikties Ēnu dienai Rīgas ostā, kuras ietvaros būs iespēja "ēnot" mūsu pārvaldes vadību un Rīgas brīvostas Kapteiņdienesta darbiniekus.  

Šogad Ēnu diena visā Latvijā norisināsies 13.februārī, kurai pieteikties iespējams, reģistrējoties Ēnu dienas mājas lapā www.enudiena.lv.

Skolēni iepazīstas ar Rīgas ostu

Šogad ikgadējā karjeras izglītības pasākuma „Ēnu diena" ietvaros Rīgas brīvostā viesojās trīsdesmit astoņas ēnas. Skolēni no Valmieras, Alūksnes, Jēkabpils, Jelgavas, Bauskas, Jūrmalas un Rīgas dienas garumā sīkāk varēja iepazīties un izprast ostas darba specifiku, ēnojot Rīgas brīvostas pārvaldes vadību, ostas Kapteiņdienesta un Rīgas brīvostas flotes darbiniekus.

Lasīt tālāk: Skolēni iepazīstas ar Rīgas ostu

2018. gads Rīgas brīvostā zīmīgs ar rekordiem vairākās kravu grupās

Transporta un loģistikas nozare veido piekto daļu no Latvijas ekonomikas un lielā mērā balstās uz dzelzceļu un trīs lielākajām ostām. Aizvadītajā nedēļā lielākie nozares pārstāvji informēja sabiedrību par aizvadītajā gadā paveikto un iezīmēja šogad plānoto. 

Lasīt tālāk: 2018. gads Rīgas brīvostā zīmīgs ar rekordiem vairākās kravu grupās