Meklēt

Aicinām piedalīties Ēnu dienā Rīgas ostā

Līdz 03. februārim Rīgas brīvostas pārvalde aicina pieteikties Ēnu dienai Rīgas ostā, kuras ietvaros būs iespēja "ēnot" mūsu pārvaldes vadību un Rīgas brīvostas Kapteiņdienesta darbiniekus.  

Šogad Ēnu diena visā Latvijā norisināsies 13.februārī, kurai pieteikties iespējams, reģistrējoties Ēnu dienas mājas lapā www.enudiena.lv.

2018. gads Rīgas brīvostā zīmīgs ar rekordiem vairākās kravu grupās

Transporta un loģistikas nozare veido piekto daļu no Latvijas ekonomikas un lielā mērā balstās uz dzelzceļu un trīs lielākajām ostām. Aizvadītajā nedēļā lielākie nozares pārstāvji informēja sabiedrību par aizvadītajā gadā paveikto un iezīmēja šogad plānoto. 

Lasīt tālāk: 2018. gads Rīgas brīvostā zīmīgs ar rekordiem vairākās kravu grupās

Sadarbība ar Baltkrievijas mežsaimniekiem ļaus Rīgas ostai audzēt kokmateriālu kravu apjomus arī turpmāk

Aizvadītajā nedēļā Rīgas ostu apmeklēja Baltkrievijas Mežsaimniecības ministrijas pārstāvji, lai apspriestu sadarbību savu kokmateriālu eksportēšanā.  Viesi atzina, ka sadarbības potenciāls ir iespaidīgs, un pastāv ļoti daudz iespēju palielināt kokmateriālu tranzīta apjomus un meklēt dažādus sadarbības veidus. Turklāt Baltkrievijas puse prezentēja jau konkrētu sadarbības modeļa piedāvājumu. Rīgas ostai tas nozīmē iespēju palielināt kokmateriālu kravu apjomus arī turpmāk. 

Lasīt tālāk: Sadarbība ar Baltkrievijas mežsaimniekiem ļaus Rīgas ostai audzēt kokmateriālu kravu apjomus arī...

Brīvās zonas statuss – būtiska priekšrocība Rīgas ostas nākotnes attīstībai

Viena no nozīmīgākajām Rīgas brīvostas investīciju klimata iezīmēm ir iespēja komersantiem darboties Brīvās ekonomiskās zonas režīmā. Jaunā Rīgas brīvostas attīstības programma 2019. – 2028. gadam paredz aktīvi veicināt brīvās ekonomiskās zonas priekšrocību izmantošanu, lai efektīvāk izmantotu ostas teritoriju un piesaistītu brīvajām ostas teritorijām jaunus attīstības projektus. 

Lasīt tālāk: Brīvās zonas statuss – būtiska priekšrocība Rīgas ostas nākotnes attīstībai

Rīgas ostai mērķis: kruīzu kuģu un to pasažieru skaits jādubulto

Kruīza industrija gandrīz pusgadsimta ietvaros ir piedzīvojusi dinamisku izaugsmi, ko sākotnēji veidoja pieprasījums pēc kruīza ceļojumiem Ziemeļamerikā un pēdējos gados pieprasījums Eiropā un pārējā pasaulē, īpaši Ķīnā un Austrālijā. Pieprasījums pēc kruīza ceļojumiem pasaules reģionos ir pieaudzis no 23,34 miljoniem pasažieru 2014.gadā līdz 26,76 miljoniem pasažieru 2017.gadā. Tirgus tendences liecina, ka līdz 2030. gadam kruīza pasažieru skaits pasaulē varētu pieaug vēl par trešdaļu, atklājot aizvien jaunus tūrisma maršrutus un tirgus nišas.

Lasīt tālāk: Rīgas ostai mērķis: kruīzu kuģu un to pasažieru skaits jādubulto

Krievu salas terminālis nodots ekspluatācijā

Krievu salas termināļa projekta otrā posma būvniecības darbi ir noslēgušies un objekts ir nodots ekspluatācijā, līdz ar to, kā plānots, terminālis ir pilnībā gatavs uzsākt kravu apkalpošanas operācijas. Rīgas brīvostas pārvalde stividoru SIA “Strek” un  SIA “Riga Coal Terminal” teritorijā visus papildu infrastruktūras būvdarbus, ko tā bija uzņēmusies veikt, ir izpildījusi pilnā apmērā. 

Lasīt tālāk: Krievu salas terminālis nodots ekspluatācijā

Ražošanas attīstība ostā sniegs būtisku pienesumu valsts ekonomikai

Mainoties globālajām transporta plūsmām un ekonomiskajai situācijai mūsu reģionā, arī Rīgas osta mainās, lai saglabātu kravu apgrozījumu un veiksmīgi konkurētu ar citām reģiona ostām. Viens no ceļiem, kā nodrošināt darba vietas, ieņēmumus un stabilu kravu apgrozījumu, ir veicināt ražošanu un ar ražošanu saistītu kravu īpatsvaru ostā.

Lasīt tālāk: Ražošanas attīstība ostā sniegs būtisku pienesumu valsts ekonomikai

Rīgas brīvostas pārvaldē sveic radošākos jaunos māksliniekus

Aicinot Latvijas mākslas skolu bērnus un jauniešus iztēloties Rīgas ostu nākotnē, Rīgas brīvostas pārvalde organizēja zīmējumu konkursu “Mana nākotnes osta”. Konkursa ietvaros tika saņemti vairāk nekā 100 darbi no 25 Latvijas mākslas skolām. 13 radošākie uzvarētāju darbi jau izvietoti Rīgas brīvostas 2019. gada galda kalendārā un 14. decembrī Rīgas brīvostas pārvaldē tika apbalvoti šo darbu autori.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvaldē sveic radošākos jaunos māksliniekus

Rīgas brīvosta uzstādījusi divas jaunas gaisa kvalitātes monitoringa stacijas

Krievu salas multifunkcionālajā terminālī noslēgumam tuvojas tehniskās infrastruktūras izbūves process. Rūpējoties par terminālim piegulošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja Ietekmes uz vidi novērtējuma nosacījumiem, Rīgas brīvosta ir uzstādījusi divas jaunas gaisa kvalitātes monitoringa stacijas.

Monitoringa stacijas uzstādītas vēl papildus 23 metrus augstajam vēja žogam, kas pašlaik tiek izbūvēts Krievu salas teritorijā ar mērķi slāpēt valdošo vēju ietekmi uz ogļu putekļu nonākšanu apkārtējā vidē tā apliecinot termināļa atbilstību visaugstākajam vides standartu prasībām.

Viena no stacijām ir izvietota jaunizbūvētā multifunkcionālā Krievu salas termināļa ziemeļrietumu daļā, savukārt otra – tiešā Rīgas iedzīvotāju tuvumā, terminālim piegulošajā Bolderājas apkaimē – Lielupes ielas rajonā.

Monitoringa staciju tehniskās ierīces – putekļu analizatori –spēj atdalīt putekļu frakciju PM10 no citām putekļu daļiņām un nodrošina mērījumus par šīs frakcijas koncentrācijas gaisā. Stacijas atbilst visām Eiropas Komisijas prasībām un standartiem un darbojas tiešsaistes režīmā, nodrošinot nepārtrauktu mērījumu datu pārraidi.

Krievu salas termināļa otrā posma būvdarbi ieiet finiša taisnē

Krievu salas termināļa projekta otrā posma būvniecības darbi ir teju noslēgušies – par to šodien klātienes vizītē, novērtējot būvdarbu progresu, pārliecinājās Rīgas brīvostas valdes pārstāvji. Stividora SIA “Strek” teritorijā visi papildu infrastruktūras būvdarbi, ko bija uzņēmusies veikt Rīgas brīvostas pārvalde, ir paveikti 100% apmērā un būves nodotas ekspluatācijā. Tāpat būvdarbi faktiski ir noslēgušies arī otra stividora – SIA “Riga Coal Terminal” – teritorijā, šeit uzsākta objekta nodošana ekspluatācijā un turpinās izpilddokumentācijas saskaņošanas process, kas noslēgsies decembra mēneša otrajā pusē.

Lasīt tālāk: Krievu salas termināļa otrā posma būvdarbi ieiet finiša taisnē

Rīdzinieki un osta iezīmē kopīgo nākotnes vīziju

Rīgas osta ir neatņemama pilsētas sastāvdaļa. Teritorijas ziņā tā aizņem aptuveni piekto daļu no Rīgas teritorijas. Lai atrastu līdzsvaru starp ostas attīstību, uzņēmēju un pilsētas iedzīvotāju interesēm, būtiski ir veicināt atklātu dialogu, savstarpēju informētību un ieinteresētību. Tādēļ novembra sākumā dažādu jomu vietējie un starptautiskie eksperti, kā arī sabiedriski aktīvie rīdzinieki tikās Rīgas pilsētas arhitekta rīkotajā konferencē Rīdzinieks un osta, kur uzklausīja Rīgas ostas nākotnes attīstības vīzijas, iepazinās ar pasaules piemēriem, kā arī apmainījās viedokļiem par Rīgas pilsētas un ostas mijiedarbību nākotnē.

Lasīt tālāk: Rīdzinieki un osta iezīmē kopīgo nākotnes vīziju

Rīgas brīvostas izaugsme būs balstīta uz sociāli atbildīgas politikas īstenošanu, ilgtspējīgu resursu izmantošanu un rūpēm par vidi

Noslēguma stadijā ir Rīgas brīvostas pārvaldes darbs pie nākamās desmitgades ostas attīstības programmas izstrādes. “Rīgas brīvostas Attīstības programma 2019.-2028. gadam” ir visaptverošs dokuments, kas iezīmēs tendences Rīgas ostas attīstībai tuvākajos desmit gados, sākot no infrastruktūras objektu, jaunu loģistikas ceļu attīstīšanas, līdz ilgtspējīgai vides un sociālās atbildības politikai.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas izaugsme būs balstīta uz sociāli atbildīgas politikas īstenošanu, ilgtspējīgu...

Ir noslēdzies bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss “Mana nākotnes osta”

Foto:Marks Anufrijevs

Ir noslēdzies Rīgas brīvostas pārvaldes organizētais bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss “Mana nākotnes osta”. Konkursa ietvaros esam saņēmuši un izvērtējuši vairāk nekā 100 darbus no 25 Latvijas skolām. 
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par atsaucību, radošu pieeju un centīgu darbu zīmējumu tapšanā. Ar uzvarētājiem par pārsteiguma balvu saņemšanu sazināsimies tuvākajā laikā.

Lasīt tālāk: Ir noslēdzies bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss “Mana nākotnes osta”

Strauji pieaudzis Rīgas ostā pārkrauto kokmateriālu apjoms

Rīgas ostā  šogad vērojams būtisks kokmateriālu kravu pieaugums, kļūstot par apjomu ziņā otro lielāko kravu grupu. Kopumā šogad desmit mēnešos ostā pārkrauts 4,4 miljoni tonnu dažāda veida kokmateriālu kravu, kas ir par trešdaļu vairāk nekā pērn.

Lasīt tālāk: Strauji pieaudzis Rīgas ostā pārkrauto kokmateriālu apjoms

Rīgas un Šenžeņas ostas kopējais mērķis – sadarbojoties kļūt par starptautiski nozīmīgām un spēcīgām ostām

Pagājušajā nedēļā Rīgas ostā viesojās Šenžeņas ostas delegācija, kuras sastāvā bija gan pilsētas municipalitātes pārstāvji un ostas pārvaldes vadība, gan ostas uzņēmēji - visu četru Šenžeņas ostas konteineru termināļu pārstāvji. Tā kā Šenžeņas osta ir Rīgas sadarbības osta, tad vizītes mērķis bija iepazīties ar Rīgas ostas darbību klātienē un meklēt ceļus vēl ciešākai sadarbībai.

Lasīt tālāk: Rīgas un Šenžeņas ostas kopējais mērķis – sadarbojoties kļūt par starptautiski nozīmīgām un...