Meklēt

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDNIEKA AMATA PRETENDENTU
ATLASES UN IZVĒRTĒŠANAS KONKURSS

icon Pārvaldnieka atlases konkursa nolikums
icon Pārvaldnieka atlases konkursa nolikuma pielikums nr.1